Полезна информация за овцете.Хранене на бременни овце. Бременността на овцете продължава около 150 дни. Храненето на овце през този период има важно значение за

нормалното развитие на плода и за раждането на здрави, жизнеспособни агнета. Освен това, балансираното хранене на бременни овце оказва влияние върху млечността и вълнодайността.

През първите три месеца плодът нараства незначително и към 90-я ден теглото му достига едва 500-700 гр. Поради това, нуждите на овцете от хранителни вещества са близки до тези, за поддържане на живота и за растежа на вълната. В масовата овцевъдна практика у нас, този период съвпада с летните и есенните месеци, през които овцете са на паша. В зависимост от живото тегло на овцете пасищната трева, която може да задоволи нуждите им варира от 4 до 6 кг. При липса на достатъчна паша трябва да се извърши подхранване с окосени зелени фуражи - фуражни смески, люцерна и др. в количества до 2 кг. Ако такова подхранване на бременни овце не може да се осигури, на животните се дават незначителни груби фуражи (0,5-1 кг), предимно слама от прибраните житни култури (пшеница, ечемик, овес). Поради високите цени на концентрираните фуражи, подхранване с такива не се препоръчва.

През втората половина на бременността на овцете, последните 1-2 месеца (особено през петия месец), нуждите от енергия, протеин, минерални вещества и витамини рязко се увеличават - с 50% при овцете с едно агне и 75% при тези с близнаци. Увеличените потребности от хранителни вещества на бременните овце през този период са свързани с повишената обмяна на веществата, с увеличения прираст на плода и с нуждата от натрупване на телесни резерви. През този период овцете трябва да се хранят само с висококачествени фуражи, богати на протеин, минерални вещества и витамини. Плесенясалите, замръзнали и нискокачествени фуражи могат да предизвикат аборти.

Правилното и балансираното хранене влияе благоприятно и върху млечността на овцете-майки.

През последните два месеца от бременността овцете са почти напълно на оборно хранене, въпреки че все още се изкарват на паша, не трябва да се разчита за задоволяване нуждите им от хранителни вещества само на нея. Незаменим фураж за бременните овце е качественото ливадно или люцерново сено, което се дава в количества 0,5-1,5 кг. В дажбите се включва също около 2-3 кг царевичен силаж и 0,4-0,5 кг концентриран фураж. При липса на доброкачествено сено, то може да бъде заменено със слама от бобови култури (бобена, грахова, фиева и др.). Царевичния силаж, ако няма възможност да се приготви (както е в повечето малки овцеферми) се заменя с царевичак и сочни фуражи. Грубите фуражи през този период се изхранват в количества 0,5-1 кг.

През последните 10-15 дни от бременността сочните фуражи (цвекло, цвеклови резанки, картофи и др.) се изключват от дажбата на овцете, а силажът се намалява. Последните 4-5 дни до оагването овцете се оставят само на доброкачествено сено и концентриран фураж.

Както през пасищния, така и през оборния период овцете трябва да имат ежедневен достъп до крупите сол за лизане или до специално предоставени минерални смески под формата на блокчета.