Полезна информация за овцете.Хранене и отглеждане на кърмещите и на дойните овце. Най-голяма нужда от хранителни вещества имат овцете през кърмачния период. Тогава освен

че трябва да се поддържа нормално телесно състояние на овцата, не трябва да се смущават растежът на вълната и млекообразуването. Това изисква в организма на кърмещата овца да постъпват в голямо количество хранителни вещества.

Обикновено кърмачният период съвпада с най-тежкия в климатично и във фуражно отношение годишен сезон - зимата.

В зависимост от храненето дневната млечност на овцата след раждането се увеличава докъм края на първия месец, след това се задържа на едно равнище за 1-2 месеца и започва да намалява. За образуването на 1 л овче мляко са необходими много повече хранителни вещества, отколкото за образуването на 1 л краве мляко. От проучвания е установено, че за образуване на 1 л овче мляко с 6% масленост, 5% белтъчини и 4,9% захари са необходими около 0,6 кръмни единици. Съставът на овчето мляко с напредване на лактационния период се изменя. През по-късните месеци на този период за 1 л мляко са необходими повече кръмни единици, тъй като и процентът на маслеността е по-висок.

През зимата в дажбата на овцете основна храна са сеното, силажът и цвеклото. След като се оагнят, овцете трябва да получават достатъчно количество силаж или цвекло, за да развият максималната си млечност. Винаги в яслите трябва да има каменна сол, която овцете ближат на воля. Извънредно важно е на овцете да се осигури достатъчно вода за пиене. Режимът на хранене през деня не трябва да се нарушава. Препоръчва се сутрин най-напред да се заложи концентриран фураж, след това сено и силаж. Следобед се залагат последователно сено и силаж, а вечер - слама или друг груб фураж.

Храненето на дойните овце след отбиването на агнетата е предимно пасищно. Ако овцете са осигурени с достатъчно паша, ще бъдат в добро телесно състояние и ще развият добра продуктивност. Освен това ще се подготвят добре за предстоящата осеменителна кампания.

Много често през засушливите лета тревата по пасищата изсъхва. Овцете не могат да си осигурят достатъчно храна и започват да слабеят. Тогава трябва да се осигури допълнително подхранване с окосена зелена маса или с концентриран фураж в достатъчно количество. Високопродуктивните овце през цялата година трябва да се хранят нормирано. През пасищния период трябва да се държи сметка, дали пасището осигурява толкова хранителни вещества, колкото са действителните нужди на овцете за периода. В противен случай се засягат количеството и качеството на такива ценни суровини, като вълната и млякото.

Трябва да се следи много отблизо телесното състояние на овцете преди осeменителната кампания. Тогава трябва да се дават фуражи, които ще осигуряват бързо и масово размърляне. Такива фуражи са покълналият ечемик или прясно окосената трева.