Какво количество нектар съдържат цветовете на еспарзетата?

Без наторяване 100 цвята от еспарзета отделят 6,9 мг нектар, а при добро наторяване — до 12,5 мг. На 1 ха площ. засята с еспарзета. дневно се отварят около 50 млн. цвята. Растението цъфти в продължение на един месец. При отделните цветове пчелите могат да долитат до 20 пъти, но след 8-ото „посещение" по-нататък не се наблюдава опрашване.

Какво е известно за лупината?

От лупината пчелите събират само цветен прашец, тъй като при това пеперудоцветно растение и десетте тичинки са сраснали в тръбичка и нектарниците в тях са недостъпни. От други видове пеперудоцветни растения, при които само 9 от тичинките са срастнали, а десетата е свободна, пчелите могат да събират и нектар.

Медоносно растение ли е грахът?

Обикновено пеперудоцветните растения, са медоносни, но отделяният в цветовете на граха нектар се намира много дълбоко в тях и пчелите не могат да го достигнат. Ето защо цъфтящите площи от тази зеленчукова култура нямат значение за пчеларството.

Кога пчелите „посещават" ръжта и другите житни растения?

Причина за посещаването' на ръжта и другите житни растения от пчелите е отровната паразитна гъба Ctaviceps purpurea, която расте по класовете на ръжта във вид на рогче с тъмновиолетов до черен цвят , откъдето е получила наименованието си. През пролетта спорите на тази гъба попадат върху ръжения клас и в него започва да се образува сладка течност, наречена мана. Отначало това са само малки капки, които постепенно се увеличават и започват да се стичат по класа. В местата, където моравото рогче се отглежда за фармацевтични цели. то образува такива големи количества сладка течност, че пчелите могат да произведат мед само от нея, т. нар. манов мед.