Kletka_agro-consultant.net_1Всички пчелари знаят , че не бива да става естественото роене на пчелните семейства, тъй като това в повечето случаи носи загуби на пчелина.

За умножаване броя на пчелните семейства, трябва да се използва изкуственото роене. То се извършва планово, има се в предвид силата на пчелните семейства, определя се най-подходящото време, без да се пречи на медосбора. Главният принцип, който трябва да се съблюдава при изкуственото роене е следния – не трябва да се намалява силата на основните семейства преди главната паша и е необходимо да се положат най – добри грижи за развитието на новите семейства. Едно ежегодно увеличение с 10 – 20% на пчелните семейства в пчелина е биологически нормално и икономически оправдано. То трябва да е съобразено с наличната паша в района.

Новите пчелни семейства трябва да се възпроизвеждат само от най – силните, високопродуктивни, неройливи и здрави семейства.

В местата с ранна главна паша (бяла акация и др.), отводките трябва да се оформят веднага след прецъфтяването на акацията, а не преди нея, защото това ще отслаби семействата. При тези условия е най–хубаво да се образуват индувидуални отводки. За целта се използват нуклеусите с презимували запасни оплодени майки, които са образувани през предното лято. Тези нуклеуси са с нормални плодникови рамки. Те са създадени и презимували в странично отделение до основното семейство или са събрани по 3 – 4 в един кошер дадан – блат или лежак.

През пролетта, когато питите на нуклеуса се покрият добре с пчели и стане тясно, то той трябва да се измести в друг празен кошер, за да се развива в отводка. Преместването се извършва, като кошерът се поставя пред входа на нуклеуса, за да налетят в него и летящите пчели, след това постепенно се измества на постоянното си място в пчелина. Гнездото на отводката трябва да се стесни и затопли добре отстрани и отгоре, като входът се оставя на 3 – 4 см. Събирането на междурамъчното разстояние на 8 – 9 мм и слагането на рейки между горните летвички на рамките влияе много добре върху развитието на отводките през пролетта.


Всяка отводка трябва да има 6 – 8 кг мед и 1 – 2 пити с цветен прашец.

Според необходимостта, гнездото на отводката се разширява навреме с доброкачествени маломедни пити, където майката снася яйца.

Непосредствено след прецъфтяването на акацията, всяка отводка се подсилва с по една пита зряло, люпещо се пило. След 7 – 8 дни се поставя още една такава пита. По – нататък отводката се развива в самостоятелно семейство. При образуване на восъчен градеж, гнездото трябва да се разшири с восъчни основи. Ако в отводката майката е стара или дефектна, тя е необходимо да се смени. Така от образуваните отводки до есента се развиват нормални семейства, които сами си осигуряват мед за зимуване. В някой случаи, в благоприятни години и продължителна паша, те могат да набавят и мед за центрофугиране.