Полезна информация за Вашите пчели.Капан за азиатски стършели.

Сега пчеларите вече имат

средство, с което да се противопоставят на азиатските стършели – нов инвазивен вид вредители, които застрашават пчелните колонии в Европа.

Защитното устройство ApiShield е проектирано специално за улавяне на азиатски стършели (Vespa velutina). Капанът не изисква никаква стръв или химикали и пчеларите могат лесно да го включат в съществуващите животновъдни практики.
Родината на азиатските стършели е Китай, но са пренесени във Франция през 2004 г. с пратка керамични съдове до Бордо. От тогава са унищожили пчелни семейства в много части на Франция и вече се разпространяват в Белгия, Испания, Португалия и Италия, като се очаква в бъдеще да достигнат дори до Великобритания.

Атаката на стършелите е много добре организирана. През лятото, няколко стършела тероризират пчелните семейства, като атакуват пчелите една по една, при завръщането им в кошера. Изправени пред тази заплаха, пчелите в крайна сметка остават в кошера за безопасност, но тогава отслабват от глад. В края на сезона пристигат повече стършели и масово нападат кошерите, за да изядат пчелите и техните запаси.
Местнитепчели нямат никаква защита срещу мародерството на стършелите. Премахването на гнездата обикновено е непрактично , защото, въпреки че са много големи, те са изградени високо в дърветата и не се забелязват лесно докато листата не опадат през есента, когато щетите по пчелните семейства се вече факт.

Устройството ApiShield от Vita примамва стършелите в капан, в дъното на кошера. Капанът, който действа като основа на кошера, има модифициран преден вход за пчелите и странични входове като примамки, които привличат азиатските стършели и други летящи пчелни вредители. Стършелите се опитват да влязат в кошера през неохраняваните странични входове, но попадат в двойно дъно, където се дехидратират и умират. След това, пчеларят само премахва мъртвите насекоми.

Д-р Макс Уоткинс, технически директор на Vita, обяснява как капанът спира нашествениците, но не и жителите на кошера: „Медоноснитепчели от кошера не използват страничните входове, защото, когато устройството се монтира, страничните входове са блокирани и пчелите бързо се научават да използват само правилния преден вход. След това те започват да охраняват предния вход по обичайния си начин. Едва тогава (след няколко дни), страничните входове се отварят. Азиатските стършели, оси и дори пчелите-крадци, които искат да влязат в кошера, виждат че предният вход е охраняван и избират най-незащитените и примамливи странични входове. Стършелите могат да надушат пчелите през страничните отверстия, но когато влязат не могат да ги достигнат, защото над тях има предпазна мрежа. Стършелите са в капан и не могат да излязат, тъй като страничните входове са във формата на фуния. Те се дехидратират и умират, след което лесно могат да бъдат отстранени от пчеларите”.

Капанът, изобретен под името Apiburg® от професор Майкъл Ифантидис от Гърция, е прецизно тестван в Гърция и Франция, където стършелите вече са унищожили много пчелни колонии.

Въпреки че е специално създаден за улавяне на азиатски стършели, полевите изпитания са доказали, че капанът е много ефективен за улов на други пчелни вредители и хищници, включително много оси, восъчни молци и други видове стършели. Пчелите-крадци, които често са причина за предаване на Вароа или други заболявания между кошерите, също се заблуждават и използват страничните входове. В допълнение, ApiShield може да действа като екран за измерване нивата на кърлежи Вароа.

Д-р Уоткинс добавя: „Капанът ApiShield е елегантен, семпъл и изисква много малко поддръжка. Неговата доказана ефикасност далеч надхвърля защитата срещу азиатски стършели. Дори преди появата на азиатските стършели в района, е полезно да се монтират такива капани, за да действат като стражи за ранно предупреждение. В края на сезона, капанът е особено ефективен за залавянето на цариците-майки на стършелите, търсещи зимен подслон – залавянето на царици през есента намалява популацията през следващия сезон и действа като мощна спирачка за размножаването на стършелите”.

За разлика от капаните с подхранка, ApiShield не залавя нецелеви опрашители като мухи и пеперуди. Той е много по-ефективен и не изисква допълнително захранване със стръв – винаги присъстващите пчелни феромони действат като примамка.

В момента ApiShield е пригоден за всички основни видове кошери. Изработва се от износоустойчива борова дървесина, а за близко бъдеще се планира и версия от полистирол.
Още за пчелите: