Тези отводки се образуват привечер и през нощта се преместват на друго място, което е на 5 км от пчелина. Така летящите пчели не се връщат, а се ориентират на новото място и остават в отводките. На отводките се слагат оплодени майки, отгледани през пролетта. Така те бързо се развиват. За втората главна паша (слънчоглед, люцерна, бодил, бостани, памук) може да се сложат и магазини. С премахването на част от запечатаното пило, заедно с пчелите, след спиране цъфтежа на акацията се премахва възможността за изпадане на силните семейства в роево състояние.

В местата със средно ранна или късна главна паша, сборните отводки се образуват рано напролет преди основната паша. За целта се използват презимували нуклеуси с оплодени майки. Може да се оформят нуклеуси, на които се дават маточници. След оплождането на майките, нуклеусите се подсилват със зряло пило от силните основни семейства. Отстраняването на 1-2 пити пило с пчели от силните семейства, не оказва съществено влияние на тяхната сила. Това е така, защото те имат доста време (около 30-40 дни), за да се развият до главната паша (ливадна и високопланинска). Пчеларите не допускат изпадането на пчелните семейства в роево състояние, като махат част от пилото, заедно с пчелите от силните семейства, а на тяхно място те поставят празни пити.

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));