Полезна информация за Вашите пчели.Алтернативна борба с вароатозата.

В много райони на Европа

паразитът  Вароа акобсони разви резистентност към различните конвенционални акарициди. Алтернативни субстанции като органични киселини и етерични масла са подходящи като техни заместители, като риска за създаване на резистенция е доста по-малък. Тъй като те се естествени и не са токсични, тяхното приложение не влошава качеството на пчелните продукти. Използването на алтернативните субстанции е успешно обаче само ако те се използват съгласно разглежданата схема за борба против паразита.

 


Вместо предговор

 

Въвеждането на алтернативните методи за борба с вароатозата се налага по две основни причини. От една страна широкото използване у нас в продължение на дълго време на препаратите фенотиазин, варостат , перицин и на по-новите пиретроидни акарициди варотом с активна субстанция флуметрин вероятно е довело до създаване на резистентност на акара към тях. В резултат на това ефективността им е намаляла значително.

 

От друга страна третирането на семействата с тези в повечето случаи силно токсични за човека акарициди води до натрупване на остатъчни количества от тях в пчелните продукти.

 

Природо-климатичните условия и технологията за отглеждане на пчелите у нас позволяват алтернативните методи за борба с вароатозата да се прилагат успешно. Досега по-широко приложение в България  са намерили биологично-механичните методи – изрязване на търтеевото пило от строителните рамки или разпечатването и отстраняването му от питите. Проведени са и единични опити с мравчена киселина и някои растителни дроги и етерични масла. Тези изследвания потвърждават възможността за успешното приложение на алтернативните методи.

 

Понастоящем субстанциите , които се използват за алтернативна борба не са широко разпространени на нашия пазар. Те имат достъпни цени и се произвеждат в различни варианти от много фирми в чужбина и не е проблем да се доставят. Освен това в момента у нас се правят опити за създаване на наши препарати на базата на описаните активни субстанции.

Използвани субстанции за алтернативна борба

таблица 1         

Активна

Субстанция

Мравчена киселина*-

Дългосрочно третиране

Оксалова

Киселина **

Тимол

Приложение

Пасивно изпарение

1.       Пръскане

2.       Накапване

Пасивно

Изпарение

Ср. Дневна

Темп.

>12 C

>5 C

>12 C

Субстанция или

Разтвор

85%

1.       30г. ОК/ литър вода

2.       75г ОК + 1кг захар + 1кг вода

15-20 г. Тимол,

Втечнен

Доза

250 мл, диаметър на отвора 1,5 см.

Бр. отвори от всяка страна на плаката:

Лангстрот с 1-2 корпуса:

1-во трет. – 4-7 бр.

2-ро трет. – 13-18 бр.

Дадан:

1-во трет.-5 бр., 2-ро трет.- 12-14 бр.

1.       3-4 мл на всяка страна на питата

2.       5 мл за всяко междурамие

2 х 15-20 г

Материал

 Паватекс запечатан в найлонов плик

1.       Пулверизатор

2.       Мерителен съд

         

Парче вермиколит или вискозна гъба 10/5/1 см

Мерки за сигурност

Предпазни ръкавици

1.       ръкавици, очила, проветряване

2.       ръкавици

Ръкавици

 

*- за краткотрайно третиране с мравчена киселина се употребява 65% мк за третиране „от горе“ и 85% мк за третиране „ от долу“. Мравчената киселина се налива върху вискозна гъба или поватекс. Третира се 3-4 пъти на седмица.

Дози:

Дадан: от горе или от долу: 20- 30 мл

Лангстрот: от горе или отдолу: 1 корпус: 20-30 мл, 2 корпус: 40-50 мл

**- употребава се оксалова киселина дихидрат. Описанат тук доза е по-ниска от досега употребяваната  от 100 г на 2 лт. Последната в някои случаи не се понася добре от пчелите, особено ако се повтори


Схема на алтернативната борба

 

Наблюдението на популацията на акара е важна мярка, която позволява да се установи началото на нарастването на опаразитяването и да се вземат навреме необходимите мерки за нейния контрол. Превантивни мерки за намаляването на опаразитяването са образуването на отводки и изрязване на търтеевото пило през пролетта. Опаразитяването може да се редуцира значително през Август и септември  чрез едно или две дългосрочни третирания с мравчена киселина или едно третиране с тимол в продължение на 6 седмици, които се провеждат след медосбора. Веднага след като семействата останат без пило, те се третират допълнително с оксалова киселина през ноември. когато тази концепция се повежда постоянно, допълнителни третирания през активния сезон не са необходими.

таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНИТЕ МЕРКИ

 

Контрол на популацията на акара

 

Когато количеството на акарите се увеличава, има опасност толерантния праг да бъде преминат и семействата да отслабнат силно и умрат. Това може да доведе до масова реинвазия на съседните пчелини. Ето защо е необходимо да се контролират естествено падналите акари. Това може да се осъществи чрез поставяне на бял пластмасов лист, хартия или картон намазани с мазнина /вазелин/ на дъното на кошера. Върху хартията се поставя мрежа, която да не позволява на пчелите да имат достъп до акарите. Акарите полепват на хартията и се броят отвреме навреме /например в период от една седмица / през активния пчеларски сезон / от април до юли/. Ако естествено падналите кърлежи са над 30 на ден, борбата против паразитите трябва да започне независимо от сезона. Чрез едноседмично дългосрочно третиране с мравчена киселина смъртта на семействата може да се избегне.

 

таблица 3

Време

Повече от ….

Акари на ден

Мерки

Края на май

3

Дългосрочно третиране с мравчена киселина веднага след пролетния медосбор

Края на юли

10

Необходими са две дългосрочни третирания с мравчена киселина

Началото на септември

1

Необходими са две дългосрочни трет. с мравчена киселина или едно с тимол

През целия сезон

30

Толерантния праг скоро ще бъде преминат. Незабавно третиране, с най-голям успех с мравчена киселина

 
Намаляване на популацията през пролетта

Ако естественото падане на акарите в края на май е по-високо от 3 бр на ден, третирането не може да се отлага до август. Веднага, когато няма медосбор и не се очаква такъв до 2 седмици трябва да се проведат едно дългосрочно третиране за една седмица или 3 краткосрочни третирания с мравчена киселина. Третирането с МК през активния сезон носи риска за създаване на големи остатъчни количества мравчена киселина в следващата реколта мед. Въпреки че МК  е естествен компонент на меда, образуваните остатъчни количества могат да направят вкуса на меда по-кисел. Поради това тез третирания трябва да се прилагат само в критични моменти. Третирането с накапване с оксалова киселина има по-малка ефективност, но също ще намали популацията на акарите.

изрязване на търтеево пило

Популацията на акара може да се намали наполовина чрез изрязване на търтеевото пило два или три пъти, или с 1/3 чрез образуване на отводка. Поради това използването на такива методи в пчеларската практика се препоръчва.


Третиране с мравчена киселина

 

Мравчената киселина е естествена субстанция и се съдържа в малки количества в меда. Тя е много ефективна против вароатозата / над 95% ефективност / , но трябва да се употребява правилно. При използването на концентрирана МК против вароатозата пчеларят трябва да спазва предпазни мерки / виж таблица 1/. Мравчената киселина е единствена от всички алтернативни субстанции, която убива акарите и в пилото. При неправилна употреба /особено при по-високи температури/ могат да се изгубят майки. Мравчената киселина е много летлива и се изпарява много бързо.

 

Краткосрочно третиране

 

Ако се третира без специални изпаряващи устройства МК се налива направо върху носителя. Нужни са 3-4 третирания по 30 мл /60% мк „отгоре“  или 85%  мк „отдолу“/ в течение на една седмица. При дневни темп. от 12-20 С се третира през деня, при 20-25 С се третира вечер, а при по-високи температури се третира рано сутринта. Ефективността на 3 краткосрочни третирания се равнява на едно дългосрочно третиране.

 

Дългосрочно третиране

 


Дългосрочното третиране е по-лесно, но изисква специални дозиращи устройства, от които на пазара има най-различни видове. Употребата трябва да се извършва според упътването. Най-лесна е технологията на описаните тук плаки на Кремер. Едно или две третирания? Ако естественото падане на акара в края на юли до началото на август е над 10 бр на ден, необходими са две дългосрочни третирания. Първото трябва да се извърши незабавно след летния медосбор. Второто се извършва до средата на септември. Ако смъртността е под 10 бр на ден е достатъчно едно третиране , което може да се отложи до края на август. Необходимостта от второ третиране с МК  може да бъде установена чрез наблюдение на естествено падащите акари през третата седмица след края на първото третиране. Ако естествената смъртност е под 1 бр на ден , второ третиране не е необходимо.

Третиране с тимол

Вместо с мравчена киселина може да се проведе третиране с тимол. Тимолът е естествена субстанция , която се съдържа в малки количества в някои видове мед / напр. в липовия мед/ . важно е обаче той да се използва само след медосбора, защото при по-високи концентрации в меда влияе на неговия вкус, което не е позволено. След приключване на медосбора семействата се подхранват с колкото е възможно повече захар. Както и при мравчената киселина , третирането трябва да започне веднага след като падат повече от 10 акара на ден. Тимолът се втечнява на топло и се излива върху приготвения носещ материал. Третирането се повтаря след като тимолът се изпари /след 2-3 седмици/. Въпреки че тимолът не е токсичен в ниски концентрации, чистата субстанция дразни лигавиците на очите и затова са нужни ръкавици при манипулирането с него. Установено е че ефективността на тимола против вароатозата при оптимални условия е между 90 и 97 %. Не е необходимо да се отчита резултата на ефективността, тъй като през ноември се провежда третиране с оксалова киселина. Третиране с тимол

Оксалова киселина при семейства без пило

 

Оксаловата киселина е естествена субстанция и се съдържа в малки количества в меда. При използване на разтворите на ОК против вароатозата пчеларят трябва да спазва необходимите предпазни мерки. Тя е много ефективна против вароатозата само при липса на пило , като ефективността и достига 97-99 %. Използването на оксалова киселина през ноември има за цел да се редуцира останалата популация акари в семействата до необходимия минимум. Външната температура при третирането трябва да е по- висока от 12С.

 

За тази цел се използва разтвор на 30 гр. Оксалова киселина дехидрат в 1000 мл вода. Всяха страна на питата се напръсква с 3-4 милилитра от разтвора с ръчен пулверизатор. Този метод се понася добре от пчелите и практически е подходящ за еднокорпусни кошери , където трудоемкостта е приемлива.

 

Приложение на оксалова киселина чрез накапване

 

Третиране с оксалова киселина

При този метод се използва разтвор на оксалова киселина в захарен разтвор. С подходящ мерителен съд се накапват 5 мл от този разтвор във всяко междурамие с пчели. В зависимост от силата на семействата са необходими 30-50 мл на кошер. Този метод не е трудоемък, но се понася по-лошо от пчелите в сравнение с пулверизацията.


Още за пчелите:

Източник:Алтернатива борба с вароатозата II - ПЧЕЛАРСТВО