Hanemanova-reshetka_058По време на главната паша пчеларите трябва да вземат мерки за ограничаване на снасянето на яйца от пчелната майка. Това мероприятие се прави за да може за се използват пчелите за събиране по-големи количества нектар. Ограничаването на снасянето на яйца от пчелната майка е особено важно за кошери с голям обем, в които майката има повече място за снасяне. Когато предстои по-богата паша и имаме силни пчелни семейства, пчелите сами ограничават яйцеснасянето на майката, като запълват с нектар килийките, които са освободени от излюпващото се пило. Чрез ограничаването на яйцеснасянето се спестяват големи количества храна, както и грижи по отглеждане на пилото. Когато главната паша е една и е краткотрайна около 2-3 седмици, ограничаването на снасянето на яйца от пчелната майка трябва да се ограничи около една седмица преди нейното начало. По този начин с настъпването на пашата, пчелите вече няма да са ангажирани с отглеждане на пило и се включат в пълноценно в събирането на нектар в по-млада възраст.

Когато пашата е дълготрайна (70 – 80 дни) или след първата следват и други главни паши (акация, лавандула, липа и др.), ограничаването на снасянето на яйца от пчелната майка трябва да стане около 25 – 30 дни преди края на последната главна паша. Когато майката продължава да снася яйца усилено и през този период, пчелите, които ще се отгледат от снесените яйца, практически няма да вземат участие дори и в преработката на нектара. Това е факт, защото медосборът вече ще е приключил и те ще бъдат само консуматори на събрания мед. Също така тезипчели няма да доживеят и до зимата. За ограничаване на снасянето на яйца от пчелната майка при многокорпусните кошери, корпусът с майката трябва да се постави на дъното и се покрие с ханеманова решетка. Отгоре пчеларят слага останалите корпуси за мед. За да се предотврати залагането на маточници в горните корпуси, техните входове трябва да се затворят, докато се запечати намиращото се там пило. По този начин пчелите се принуждават да преминават през долния вход и така те ще бъдат в контакт с пчелната майка. След това пчеларят трябва да отвори горните входове за да се улеснят пчелите да излизат през тях и да може да се усили на вентилацията на кошера. По същия начин се постъпва и при кошера Дадан-Блат с втори корпус, като ханемановата решетка се поставя между него и плодника. Това се прави след като пчеларят преустрои гнездото за медосбор. Когато случайно някоя майка се е качила в магазина, тя трябва да се свали в плодника, върху който се отново се поставя ханеманова решетка.

Когато пашата е по-слаба ограничаването на майката в долния корпус или плодника не е достатъчно , защото пчелите складират нектара и меда в корпусите или магазините над ханемановата решетка, а майката продължава безпрепятствено да снася яйца в плодника. В такъв случай при последната главна паша, пчеларят трябва да изолира майката с вертикална, ханеманова решетка на 3 – 4 пити (1 – 2 с мед и прашец и 1 – 2 празни) в странично отделение. Това отделение се покрива със здраво платно или парче от ханеманова решетка. Майката може да се постави и в изолатор (с 1 – 2 пити), на чиито страни има ханеманови решетки. След приключване на пашата, тя се освобождава за усилено яйцеснасяне и отглеждане на младипчели през есента. Когато питите в плодника са запълнени с мед, няколко от тях (4-5) трябва да се изцентрофугират (2/3 от площта им в долната част) и да се върнат обратно в средата на гнездото. Това се прави за да има достатъчно празни килийки за снасяне на яйца. Освен по описаните начини, майката може да бъде ограничена да снася в магазина (корпуса), като се извадят 1 – 2 пити, а останалите се разреждат равномерно една от друга. По този начин пчелите се принуждават да надграждат килийките на питите за да възстановят междурамковите разстояния между тях. След като възстановят нормалните разстояния между питите пчелната майка не може да снася в тях, защото килийките са вече по-дълбоки и пчелите ги запълват с мед. Такива удебелени пити се разпечатват много лесно и бързо с пчеларския нож. Удебелените пити пълни с мед се режат с пчеларския нож наравно с нивото на летвите на рамката. Така се получава и по-голямо количество восък.