Полезна информация за Вашите пчели.Криле.  За извършване на полетите

пчелата има две двойки тънки прозрачни криле, които при трите пчелни форми имат еднакво устройство. Втората двойка е по-малка. В спокойно състояние предната двойка припокрива втората двойка криле. Крилете представляват прозрачни гънки от хитинената ципа на второто и третото гръдно членче. Те са усилени с надлъжни и напречни жилчици. В тези жилчици са вместени кръвоносни съдове, нерви и трахеи. Втората двойка криле на предния си край притежава кукички. С тях тя се закача със задния ръб на предните криле, за да се създаде устойчивост на полета. Полетът на пчелата се отличава от този на птиците.

 При пчелите крилете нямат мускули и движението им се обуславя от това, че основата им е прикрепена на границата между тръбното и коремното полупръстенче на гръдната кутийка. Чрез свиването на гръдните мускули, които представляват две големи мускулни снопчета — едното полегато, а другото вертикално, заловени за гръдните стени,—двете полупръстен-чета се приближават и двете крила едновременно се повдигат нагоре, а при разпущането им полупръстенчетата се разделят и крилете падат бързо надолу.  Пчелата по това време на летежа си извършва от 190 до 440 размаха в секунда. В спокойно състояние крилете на пчелите прилягат към тялото от гърдите към коремчето в два слоя едно под-друго успоредно на надлъжната ос, на тялото. Такова положение на крилете дава възможност на пчелите да минават свободно между питите и да навлизат в килийките, без да ги повреждат.

Бързината на летенето зависи от тежестта на товара, с който лети пчелата, силата и направлението на вятъра, ъгъла на полета и др. По време на летежа си пчелата може да носи до ¾ ( от собственото си тегло (75 мг) при 19—32 км в час. Но при ликвидирането на търтеите пчелата изнася два пъти по-тежкия от нея търтей и отлита с него далеч от своя кошер. Без товар бързината на летенето й достига до 65 км. При едно-излитане пчелата може да пренесе в кошера до 35—40 мг нектар или 20 мг прашец. От усилената работа по време на летенето във връзка със събирателната дейност крилете на пчелите, особено краищата им, се разръфват и бързо се повреждат. Пчелите с такива криле летят лошо и биват изгонвани от семейството.

При добра паша пчелите не летят по-далеч от 2 км от кошера. Оскъдната паша обаче ги заставя да извършват полет на 3—4 км и повече. Разстоянието, на което летят пчелите, зависи от релефа на местността, разположението на медоносните растения, наличността на ориентировъчни предмети (дървета, храсти, постройки и др.). В равнина те могат да отлетят на разстояние и до 8 – 10 км. В гората пчелите летят на по-малки разстояния. В планинска местност радиусът на полета им е по-голям, отколкото в гориста. В равнина пчелите на път към медоносните растения летят по права линия на 3—5 м височина. Те прелитат или обхождат единичните дървета или постройки. В планинските местности пчелите при: полета си се придържат по долините, а в гората — в просеките, горските-пътища и към страната на завета. При силен вятър пчелите летят съвсем ниско — почти над тревата. В планински местности те могат да пресичат долините на голяма височина. При излитане пчелите не се издигат стръмно под голям ъгъл. Така например пчелите от кошери, разположени в двор всред високи сгради, набират височина, кръжейки по спирала, а чак когато се изравнят с покривите, се устремяват в нужната посока. Широките реки и езера те пресичат направо. При връщане обаче, претоварени, те летят значително по-бавно и лесно се давят и при немного силен вятър. Това обстоятелство не бива да се изпуща предвид при избора на място за пчелин. Ако за беритбата пчелата е принудена да лети далеч, тя принася в кошера по-малко количество нектар, тъй като част от него тя изразходва из пътя за свои нужди независимо от това, че при отдалечената паша за едно и също време тя може да извърши по-малък брой излитания. Във връзка с това е необходимо кошерите да бъдат разполагани колкото е възможно по-близо до медоносните растения.

И търтеите летят много добре. За търсене на младите майки те кръжат километри около своя пчелин — обстоятелство , което трябва да се има предвид от пчеларите, които искат да поддържат даден породен материал в чисто състояние.

Още за пчелите: