Рамките трябва да се подготвят н да се монтират с тел още през зимата, когато пчеларят е свободен от работа на пчелина. Тогава се сковават и доставените нови рамки. Това трябва да се има предвид особено при големите обществени пчелини. Старите годни рамки, от които са изрязани бракуваните пити, се изваряват в голям казан в 2—3%-ов воден разтвор на сода каустик, за да се отстрани налепът от клей по тях, слад което се промиват с чиста вода и се просушават (най-добре е това да е направено още през есента). След това, ако има нужда, те се доочистват, като се изстъргват с нож или стъкло и се приковават.

Телът за монтиране на рамките трябва да бъде мек и калайдисан или поцинкован, с дебелина от 0,33 до 0,31 мм. При по-дебел тел често пъти майката не снася яйца и килийките, през основите на които преминава телът. В пчеларската практика телът се поставя по различни начини на рамките — хоризонтално, вертикално, зигзагообразно , преплетено и др. По-добро се оказва хоризонталното поставяне на тела, като при плодниковите дадан-блатови рамки се поставят 4—5 хоризонтални успоредни реда, при магазините - 2 реда, а при рамките за миогокорпусните кошери -по 3 реда. Най-горният ред трябва да стои пo възможност по-близо под горната летвичка на рамката — на около 1 см, а останалите редове се разполагат на около 8 см един от друг по височината на рамката. Телът се прокарва през дупки, пробити с шило или със специален уред.

Съответните дупки на двете странични летвички трябва да бъдат на еднакво разстояние и то точно по средата на летвичките (на една линия). За по-голяма точност може да се използува надупчен шаблон от ламарина, който са поставя на страничните летвички, и по него се пробиват дупките или с линийка предварително се маркират с молив местата на дупките. Ако дупките не са на една линия и по средата на летвичките, плоскостта на питата ще бъде неравна, а изградените килийки по-дълбоки или по-плитки от нормалните, поради което ще са негодни за отглеждане на пило.

Прокарването на тела започва от долния край на рамката и като стигне до последната горна дупка, краят му се завива около страничната летвичка и неколкократно се намотава около горния ред тел до летвичката. След това телът се опъва в обратен ред и в долния край се отрязва на около 8-10 см от рамката, като се завива около летвичката. Много рано телът не бива да се обтяга, защото от стоенето се разхлабва и после трябва отново да се изпъва. Питите се закрепват също по-късно, когато наближи тяхното използуване за разширяване на гнездата.

При вертикалното или зигзагообразното поставяне на тела, понеже горната летвичка на рамката е по-дебела и по-трудно се пробива с шило, телът се прокарва през скобички, които се забиват на долната страна на летвичката със скобонаб. За по-добро укрепване на питите при подвижно пчеларство освен хоризонталните телове се поставя и един вертикален ред. За тази цел по средата на горната летва се пробива с шило дупка отстрани косо надолу, където се прокарва и връзва телът, като се опъва и се завива около всеки хоризонтален ред. Свободният му край се вкарва в дупка в средата на долната летвичка и се затяга.