По какво се познава, че в питите има восъчен молец?

Пита нападната от восъчен молецВеднага след излюпването ларвите (гъсениците) на восъчния молец са много лакоми и се развиват бързо, така че пчеларят може и да не ги забележи в първите им стадии. Показател за наличността им в питите са черните екскременти, които се откриват в килийките.

По какво може да се разпознае женската от мъжката пеперуда на восъчния молец?

Женската пеперуда е с по-големи антени, по-едро тяло и е по-спокойна. Обикновено застава с прибрани крила и има подвижно яйцеполагало.

Какво е известно за биологичната борба срещу восъчния молец?

Учени от различни страни работят върху създаването на биологични методи за борба срещу восъчния молец. Във френското списание "Annales de I abeille" е публикувано съобщение за използване на микроорганизма Bacillus thuringiensis за защита от восъчния молец. Този бацил не е вреден за пчелите в нито един стадий от развитието им. Поради това днес се провеждат опити за смесване на восък, предназначен за производство на восъчни основи, със спори на В. thuringiensis. Ларвите на восъчния молец загиват веднага след контакта с такъв восък (активното му действие продължава 6 месеца). Необходимо е само да се установи дали разходите, свързани с обработката на восъка със спорите на бацила са рентабилни.

Какви препарати се използват в борбата срещу восъчния молец?

Пчелните пити се обработват със серен окис, който се получава при изгаряне на серни фитили. Този начин обаче има много недостатъци; питите трябва да се опушват 2 пъти през интервал 10-14 дни от горящата сяра може да възникне пожар запасите от цветен прашец стават негодни за използване след опушването. Обработването на питите с техническа оцетна киселина също е опасна тъй като киселината е отровна и оказва вредно действие върху кожата и особено върху очите. Напоследък за предпазване на питите, дори и на тези , които съдържат мед и цветен прашец, се използва химическия препарат инвет. След дезинфекциране на питите те трябва да се проветрят, преди да се поставят в кошера.

Каква е устойчивостта на восъчния молец при различни температури?

Развитието на восъчния молец зависи не само от храната, но и от температурата на околната среда. Резултатите от проведени изследвания са показали, че при най-благоприятна температура от 30 до 32 0С. пълният цикъл на развитие продължава 47 дни (яйцето зрее 8 дни. ларвата - 30, какавидата - 9), при 20 0С процесът се удължава (забавя), а при температура 10 С и по-ниска - се прекратява напълно. В кошера презимуват само ларви, а понякога и какавиди, които изпадат във вцепенено състояние. При температура под 0 Си при по-високи от 40 0С восъчният молец загива (във всички стадии).