Обикновено птиче грозде (Ligustrum vulgare)

ligustrum_vulgare-1Обикновено птиче грозде е широко разпространен храст. Цъфти през първата половина на лятото. Средната денонощна продуктивност на нектар от цветовете е 0,21 мг при 33,2% захарно съдържание на нектара. Значително по-голяма продуктивност на нектар от цветовете имат другите видове - китайско птиче грозде (Ligustrum sinense Laur.), кръгло листно птиче грозде (Ligustrum ovalifolium Hassk.), източноазиатско птиче грозде (Ligustrum ibota Seib.) и др., които у нас са застъпени по-слабо и най-вече като декоративни храсти.

Маргарит (Symphoricarpus racemosus Michx.)

Symphoricarpus_racemosus_Michx._1Цъфти продължително от май до късна есен и появяването на първите слани. Цветовете му са дребни , розови, а плодовете са снежкобели ягоди, които остават на храстите до късно. Независимо от малките си размери цветовете отделят средно от 3,62 до 7,87 мг нектар при захарно съдържание от 28,0 до 49,9%. Маргаритът е най-медоносното растение от познатите в нашата страна храсти. Ценността му се увеличава поради продължаване на цъфтежа през втората половина на лятото. Ето защо заслужава широко разпространение.

Витекс (Vitex)

vitex-2Видовете от род Vitex са много ценни растения, защото цъфтят през лятото и снабдяват пчелите през безберитбените периоди с нектар и цветен прашец. Средната продуктивност на нектар от цветовете на разпространените в нашата страна видове се движи от 0,26 до 0,63 мг за денонощие, а захарната концентрация на нектара - от 39,5 до 55,4%.

Кариоптерис (Саrуорteris incana Miq.)

Един от най-късноцъфтящите културни храсти, който цъфти от юли до октомври. Средната продуктивност на нектар от цветовете е 0,32 мг при захарно съдържание 51%. Поради късния и продължителен цъфтеж и сравнително голямото количество нектар и големия брой цветове на храст това растение представлява значителен интерес за пчеларството. Ето защо кариоптерис трябва да намери широко приложение в близост до всеки пчелин.

Освен това в горите са широко застъпени някои храсти, които имат голямо значение за пчелите.