Обикновено птиче грозде (Ligustrum vulgare)

ligustrum_vulgare-1Обикновено птиче грозде е широко разпространен храст. Цъфти през първата половина на лятото. Средната денонощна продуктивност на нектар от цветовете е 0,21 мг при 33,2% захарно съдържание на нектара. Значително по-голяма продуктивност на нектар от цветовете имат другите видове - китайско птиче грозде (Ligustrum sinense Laur.), кръгло листно птиче грозде (Ligustrum ovalifolium Hassk.), източноазиатско птиче грозде (Ligustrum ibota Seib.) и др., които у нас са застъпени по-слабо и най-вече като декоративни храсти.

Маргарит (Symphoricarpus racemosus Michx.)

Symphoricarpus_racemosus_Michx._1Цъфти продължително от май до късна есен и появяването на първите слани. Цветовете му са дребни, розови, а плодовете са снежкобели ягоди, които остават на храстите до късно. Независимо от малките си размери цветовете отделят средно от 3,62 до 7 ,87 мг нектар при захарно съдържание от 28,0 до 49,9%. Маргаритът е най-медоносното растение от познатите в нашата страна храсти. Ценността му се увеличава поради продължаване на цъфтежа през втората половина на лятото. Ето защо заслужава широко разпространение.

Витекс (Vitex)

vitex-2Видовете от род Vitex са много ценни растения, защото цъфтят през лятото и снабдяват пчелите през безберитбените периоди с нектар и цветен прашец. Средната продуктивност на нектар от цветовете на разпространените в нашата страна видове се движи от 0,26 до 0,63 мг за денонощие, а захарната концентрация на нектара - от 39,5 до 55,4%.

Кариоптерис (Саrуорteris incana Miq.)

Един от най-късноцъфтящите културни храсти, който цъфти от юли до октомври. Средната продуктивност на нектар от цветовете е 0,32 мг при захарно съдържание 51%. Поради късния и продължителен цъфтеж и сравнително голямото количество нектар и големия брой цветове на храст това растение представлява значителен интерес за пчеларството. Ето защо кариоптерис трябва да намери широко приложение в близост до всеки пчелин.

Освен това в горите са широко застъпени някои храсти, които имат голямо значение за пчелите.