Нозематозата протича най-тежко, когато пчелните семейства са инвазирани едновременно от спорите на двата възбудителя

Нозематозата (НЗ) е заразна болест (паразитна) болест по пчелите. Повсеместно е разпространена в нашата

страна.
Причинява се от едноклетъчни паразити NOSEMA APIS и NOSEMA CARANAE. И двата възбудителя извън организма на пчелите, както и в нейните изпражнения,съществуват само като спори. Те са значително устойчиви на дезинфекционни химични продукти, топлина и изсушаване.
Разпространение на болестта. Осъществява се главно чрез спорите, които попадат в пчелните семейства при кражби, разместване на пити, рамки и кошери, блуждаене и налитане на болнипчели в здрави семейства, със замърсена вода, чрез закупуване на майки от заразени пчелини и неспазване на ДЗПП от пчеларя (недезинфекцирани инструменти, ръце, пчеларски инвентар и др.).
Признаци. Клиничната картина при НЗ , предизвикана от двата възбудителя, е различна и е следната:
НЗ протича най-тежко, когато пчелните семейства са инвазирани едновременно от спорите на двата възбудителя.
Диагноза. Поради това, че НЗ при преглед в пчелина трудно се отличава от другите заразни и незаразни болести по пчелите, е необходимо да се вземе от всяко болно пчелно семейство проба за лабораторно изследване. За целта се поставят по 50 броя живи или умрелипчели в кибритени кутийки или книжни пликчета, номерират се и чрез ветеринарния лекар се изпращат за потвърждаване или отхвърляне на пчелната диагноза.
Мерки за борба. Съгласно Наредба 30 на МЗХ /обн. ДВ, бр.70/2002 г./ мерките за борба са следните:
tab3-3- Засегнатите в силна степен пчелни семейства се унищожават, както при американския гнилец, под контрола на ветеринарен лекар.
- По-слабо засегнатите и все още силни семейства се прехвърлят в нови или дезинфекцирани кошери, върху изградени чисти или дезинфекцирани пити. Тези семейства се лекуват с ВМП Нозестат според придружаващата го инструкция. Може да се прилага през есента и пролетта и да се влага в полутвърда храна.
- Кошерите и другият дървен пчеларски инвентар след механично почистване от восъка и прополиса се дезинфекцират чрез обгаряне с газова горелка или с ДХП натриева основа – от 3 до 6% разтвор.
- Годните за употреба пити се дезинфекцират с 10% перхидрол и 1,5% оцетна киселина, разтвор 1:1 за 4-5 часа. След това се измиват и оставят да изсъхнат на сянка.
- В районите, където се установява НЗ, се провежда профилактика с пролетни и есенни подбудителни подхранвания в пчелините с ВМП Нозестат и Vita feed gold. Последният представлява хранителна течна концентрирана храна, произведена от фирмата Vita Swarm, UK. Прилага се според придружаващата го инструкция. Дистрибутор: Примавет-София – ООД.
Профилактика. Тя е един от най-важните елементи от борбата срещу НЗ и изисква следните ДЗПП: отглеждане само на здрави и силни семейства; недопускане роене на пчелните семейства и разпространение на НЗ; своевременно създаване на нови семейства /май – юни/; редовна ежегодна смяна на 1/3 от наличните пити във всяко семейство, чрез подаване на рамки с восъчни основи за изграждане на нови пити; осигуряване на пчелите през ранна пролет и след приключване на последната главна паша на храна, обогатена с белтъчини и по този начин стимулиране на отглеждането на нови пчели; редовно третиране на семействата против вароатоза; семействата да се поместват само в здрави и прогонени кошери, като същите се слагат върху поставки на височина 25-30 см; осигуряване на достатъчни и качествени хранителни запаси /мед и пчелен прашец/ за нормално презимуване на пчелите; при наличие на манов мед в гнездата той веднага да се извлича и да се подменя с качествени хранителни продукти; в районите с констатирана НЗ да се спазват изискванията на т.5 от цитираната Наредба; да се закупуват пчелни майки само със сертификат гарантиращ, че те не произхождат от пчелин с разпространена НЗ; подбиране на район за пчеларстване с достатъчна медоносна растителност; да се използва само дезинфекциран инвентар при работа със семействата; да не се допускат гладуване на семействата и създаване на условия за кражби и разпространение на НЗ. При най-малко съмнение за болни семейства веднага да се изпращат проби за изследване и своевременно да провеждат лекуване на болните семейства.

Източник:Мерки срещу нозематоза