Пчеларство.

 

Премии за мед, майки и земни пчели - опрашители.

През последните 20 години Турция стана водещ производител на пчелни продукти в света. Турция е на първо място по производство на плодове и зеленчуци сред европейските страни,

което е предпоставка и за развитието на пчеларството. Турските пчелари наброяват 153 000 души , които се грижат за 4.4 милиона пчелни семейства. Средният добив на мед от пчелно семейство е 17 kg. Турските пчелари не получават европейски субсидии, тъй като Турция не е член на Европейския Съюз. Но турската държава подпомага всички пчелари, като помощта за пчеларите, които са членове на Турския пчеларски съюз е двойно по-голяма отколкото за пчеларите, които не са членове на същия съюз. За всеки продаден килограм мед, членуващите в пчеларския съюз получават премия от 0.25 €/kg, а пчеларите, които не са членове на пчеларския съюз получават по 0.19 €/kg. Втора премия получават пчеларите при закупуване на пчелни майки от лицензирани майкопроизводители. Членовете на пчеларския съюз получават 9.3 € за закупена пчелна майка, а онези, които на са членове – по 4.6 €. Пчеларите, които купуват и използват бомбуси за опрашване, получават премия от 12.4 € за всяко закупено семейство. Пчеларите получават и 52 € на тон върху 32% от предоставеното количество мед за износ. Тази форма на подпомагане осигурява всеки пчелар и всяко пчелно семейство и подпомага в максимална степен пчеларския съюз на Турция.

Юлиян Станчев, Председател на ОПС-Плевен

Източник: Как Турция подпомага своите пчелари