Всичко за пчеларството.ІІІ конференция по биологично пчеларство.

Новости в политиката на контрол на биото. За качеството на продукта не се правят компромиси.

Димо Димов, Болоня, Италия
Като съвпадение по дати с провеждането на българското изложение Апи България”, от 4 до 7 март се проведе вече традиционният световен симпозиум по биологично пчеларство.
Да припомним през 2010 г беше първото събитие в Слънчев бряг, България. През 2012 г второто в Сан Кристобалд, Мексико, а сега е третото поред. Като учредители трябваше да представим България и го направихме с 3 доклада, един от които беше в основната програма. В него Петко Симеонов, председател на сдружението за биологично пчеларство представи сегашната тенденция за развитие на биологичното пчеларство в България и очерта постигнатото през изтеклите 4 години.
На симпозиума присъстваха всички най-важни пчеларски ръководители в световната организация президентът Жил Ратиа, заедно със заместниците си Никола Брадбеър и проф. Волфганг Ритер, Етиен Брюно от Белгия, водещ пчеларството в COPA COGECA. Не можем да не отбележим и водещите италиански пчеларски деятели Франческо Паненела президент на италианската пчеларска асоциация UNAPI, Диего Пагани президент на асоциацията на производители CONAPI, Марко Лодесани, Джани Луиджи Марказан и др. Присъствието на тези хора гарантира сериозните дебати по време на двудневната научна дискусия. Очертаха се и тенденциите в развитието на биологичното пчеларство и отношенията на пчеларите с арендатори и концерните за химикали.
Основните теми на симпозиума бяха разпределени в следните панели:
- Биопчеларство и връзсата му с качеството на околната среда,ГМО и колапса на пчелните семейства;
- Здравеопазване и биотехнически методи за управление на пчелните семейства;
- Приоритети в регулацията и сертифицирането на биопчеларството;
- Биопчеларството възможности и перспективи в развиващите се страни;
- Маркетинг на биологичните пчелни продукти.
Както се вижда добра и разнообразна програма, със значение за всеки, който има интерес от практикуването на биопчеларство.
Преди дните на дискусии в залата, участниците в симпозиума посетиха ферма на биопчелар от региона Емилия Романа, преработващото предприятие на CONAPI (организация на производители пчелари от цяла Италия) в градчето Монтеренцио. Също така присъствахме на презентация на движението Slow Food” съпроводено с прожекция на филм за пчелите и замърсяването на околната среда, срещнахме се и с екипа на пчеларски проект в Етиопия. В последния ден на симпозиума се проведе пътуване до Пиаченца, където се откри голямо пчеларско изложение. За повечето от тези събития, както и за най-важните теми от симпозиума, ще изготвим допълнително материали в следващите броеве.

CONAPI е най-важната организация в Италия

Защото обвързва производството на над 1000 професионални пчелари с реализацията на продукта им. Защото постига достойни за уважение цени на изкупуване. Защото предлага пчелните продукти в най-доброто им за потребителя състояние

CONAPI (за краткост ще я наричам кооперация по нататък в текста) означава национална организация на пчелари, която изкупува и реализира продукцията на своите членове, но и преработва други биологични продукти на земеделски производители.
Създадена е през 1978 г. като кооперация, по късно е трансформирана като организация на производители (консорциум) през 1985 г. Днес в нея членуват над 220 индивидуални и групирани в асоциации пчелари (около 1000 пчелари от цялата страна с над 60 000 пчелни семейства), 3 други асоциации, 7 кооператива, 3 организации от Латинска Америка. Заслужава да се отбележи, че в кооперацията над 40% от членовете са биопчелари. 58% от състава е от 20 до 49 години, а 21% са жени. В последните години се наблюдава устойчива тенденция за увеличение на биологичните пчелни семейства. Контролът и сертификацията на членовете на кооперацията се извършва от 3 национално признати организации. Управляващият орган е борд на директорите, чиито членове са професионални големи пчелари. Председателят на кооперацията например Диего Пагани (около 35 г.) заедно с брат си се грижат за 1000 пчелни семейства в биологичен пчелин в северна Италия.
Преработвани продукти:
Пчелен мед био изкупуват, разфасоват и реализират около 1000 т до 2011 г, а 2013 около 850 т;
Прополис за 2013 г около 450 кг, от които около 300 кг био;
Цветен прашец за 2013 г около 9 тона, от които 7 тона биопрашец;
Пчелно млечице за 2013 г. около 200 кг всичките био.
Интересни данни имат относно цените на реализираните от кооперацията пчелни продукти (всъщност това са изплатените на производителите стойности на предадените продукти) за 2012 г (таблица):
Посочените стойности разкриват огромния резерв, който имат организираните пчелари. Това всъщност е и резервът, който ние българските пчелари имаме при реализацията на своите пчелни продукти. Цената на дребно е следствие на тези цени.
CONAPI кооперацията има утвърдени добри практики при изкупуването, преработката и реализацията на продукцията на своите членове:
- изкупува меда във варели от 300 кг, понякога в кофи от 25 кг (това е малко количество);
- разпределя суровината, окачествява и определя цени на реализация, според качеството на продукта;
- дистрибутира своето производство под две марки Mielizia и Alce Nero. Разбира се когато се наложи на ишлеме преработват и за други брандове;
- крайните опаковки за меда са от 250г., 400г., 500г., 700 г., 1000 г. стъклени буркани. Често се практикува използване и на гъвкави PET опаковки.
Най-много членове на кооперацията над 80 са от областта Емилия Романа, с над 13 000 пчелни семейства.
С председателя на кооперацията се проведе разговор за сътрудничество и помощ при организирането на организация на производители в България. Схемата на италианските пчелари е проста и изпълнима от членовете, но твърде ефикасна по отношение на заинтерисоваността на всеки от производителите.
Основните фактори за това се коренят в схемата на управление и мениджмънт:
- Директор на производството управлява фабриката на кооперацията;
- Административен директор управлява човешките, финансови и продуктови ресурси;
- Директор по качеството управлява и координира продуктовата листа от входа до крайния потребител.
Освен тази структура има и отделни звена, които се занимават с членовете на кооперацията, включително обмена на документация с тях.
Идеята е производителят да си гледа работата и да получава заслужена реализация.


Източник:fermera.bg