Всичко за пчеларството.Готово е окончателното класирането за кошери и нови пчелни семейства. На 9 април 2014 г. ДФ Земеделие”

приключи с окончателното класиране на заявленията за подпомагане по дейност 1 Закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни кошери и/или за увеличаване броя на пчелните семейства в пчелина" и дейност 2 Поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства” на мярка Г "Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз" на Националната програма по пчеларство (НПП) за 2014 г. То се извърши според критериите за оценка, определени в Наредба Ė 9 от 19 ноември 2013 г. за НПП 2014-2016 г. Списъците от класирането можете да видите на официалната страница на ДФ Земеделие” в раздел Селскостопански пазарни механизми”/ отдел Месо и пчеларство/ Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2014-2016 г.”, като кликнете на връзката "ПРИЕМ 2014 - ВАЖНО!".

Всички одобрени кандидати ще бъдат поканени да подпишат договор в областната дирекция на ДФ Земеделие”, където са подали документите си за подпомагане.

368 са договорите, подписани по другите мерки и дейности, за които беше обявен прием - Мярка Б Борба срещу вароатозата”, Мярка В Мерки за подкрепа за извършването на физикохимичен анализ на пчелен мед” и дейност 3 Разходи за закупуване на пчелни майки” на Мярка Г. Те са сключени с пчелари от цялата страна.

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));