Полезна информация за Вашите пчели.Мишки.

Те влизат в кошерите през есента , когато пчелите вече са на кълбо. През зимата ядат мед и прашец и безпокоят семействата. Те могат да нанесат големи щети на питите и дори да унищожат цели

семейства. За предпазване от мишките кошерите трябва да бъдат здрави, със замрежени отвори, а през есента да се сложат миши предпазители. В склада всички проходи трябва да са запушени за да няма проникване на мишки.


Още за пчелите: