Полезна информация за Вашите пчели.Дезинфекции в пчеларството.

 

След забраната на антибиотиците и сулфонамидите за лечение и профилактика на бактериалните болести по пчелите и пилото, едни от важните

мероприятия за качествена профилактика се явяват технологичните методи и дезинфекциите.
С лекарства се унищожават заразните микроорганизми вътре в организма на пчелите и пилото, а чрез дезинфекции болестотворните причинители, намиращи се в околната среда. В пчеларството дезинфекции се извършват на: кошерите, пчеларския инвентар, питите, ръцете и дрехите на пчеларя и други вещи били в допир с болестотворните микроорганизми.
Дезинфекциите биват профилактични (предпазни) - за недопускане възникването на заразни и паразитни болести; текущи- за ограничаване и ликвидиране на възникнала заразна и паразитна болест и заключителни - след ликвидирането на заразна болест и премахване на карантината (ограничителните мероприятия).
Дезинфекционните средства биват физични и химични:
- физичните са: висока температура - обгаряне с пламък, в пещ с температура над 150° С, вряща вода, водна пара, рентгенови лъчи, УКВ и др.
- химичните биват: водни разтвори на различни химични вещества, като: сода каустик, формалин, оцетна или мравчена киселина, хлорна вар, гасена вар и др.
Изборът на дезинфекционното средство зависи от неговите свойства, от вида на болестотворните причинители и от материала, който трябва да бъде дезинфекциран.
В пчеларството дезинфекциите се използват за унищожаване на причинителите на гнилцовите заболявания, нозематозата, паратифа, аскосферозата и др.Те се извършват при:
- възникнало заразно заболяване в пчелина с цел ликвидирането му;
- закупуване на стар и употребяван пчеларски инвентар (кошери, центрофуги, тенекии и др.);
- при прекратяване на заразно заболяване и вдигане на карантинните ограничения;
- при провеждане на есенните (м IX) и пролетните ( м. IV) профилактични мероприятия в пчелина.
При есенните дезинфекции се цели механичното почистване и обеззаразяване на кошерите с оглед продължителния зимен, затворен начин на живот на пчелите. При пролетните-   се очистват кошерите от натрупаните през зимата отпадъчни вещества и микроорганизми в гнездото.
Най-лесен и сигурен начин на дезинфекции на дървените и метални предмети (кошери, преградни дъски, надрамъчни капаци, дъна, рамкоповдигачи и др. се извършва чрез обгаряне с пламък, най-практично с газова горелка или бензинова лампа.
При наличие на голям казан, пригоден за подгряване, горните предмети се потапят за 10-15 мин. В горещ 2 до 4 % воден разтвор на сода каустик. След това се изваждат и измиват обилно с течаща вода.
Центрофугите, тенекиите за мед и други съдове се дезинфекцират чрез напръскване с 5-10 % разтвор на формалин. Може да се използва и 2 - 4 % воден разтвор на сода каустик, при условие, че центрофугите са от неръждаема ламарина. След дезинфекцията се измиват обилно с вода.
Годните за по-нататъшна употреба пити на болни от нозематоза, паратиф, септицемия или аскосфероза семейства се дезинфекцират с 5-10 % разтвор на формалин, формалинови пари или 3% оцетна или мравчена киселина смесена с равно количество кислородна вода (перхидрол). Напръскването се извършва с лозарска или друга пръскачка (в момента на пазара има много и разнообразни). Следи се разтворът да попадне и в дъното на килийките. Напръсканите пити се поставят в плътно затварящ се шкаф или кошер и се оставят за 4-5 часа В затоплено при 25-30°С помещение или на слънце. Работи се с предпазни очила, ръкавици и облекло. Преди употреба питите се оставят на открито за обезмирисване.
Мястото, където са били болните кошери се застила със слама и се опламенява, след което се прекопава.
Обгарянето с пламък се извършва в затворено помещение или във време когато пчелите не летят. Кошерите се почистват от восъка и клея, чрез изстъргване с остър нож или шпакла, върху найлоново платно, след което отпадъците се изгарят или закопават в земята. Дървените части се обгарят с пламък, като горелката се държи с наклон от 45° към обгаряната повърхност. Обръща се особено внимание на ъглите и фалцовете където лежат рамките. Обгарянето продължава до леко покафеняване на дъските, като пламъка се премества равномерно вляво и вдясно до обгаряне на цялата вътрешна повърхност, като се обръща внимание на дъната. Прилетните дъски и външните стени се боядисват с боя.
В борбата с болестта аскосфероза може да се използва и препаратът Фунгисан 20 мл в 2 л преварена вода и напръскване на дъното на кошера и страните, или забърсване с навлажнен със същия разтвор парцал.
Добре и навреме извършените есенни и пролетни дезинфекции гарантират здравето на пчелните семейства.


Още за пчелите: