Всичко за пчеларството.Медът със съдържание на генетично модифициран прашец остава без означение на етикета.

Страните от Европейския съюз решиха, че и в бъдеще медът може да съдържа прашец от генетично модифицирани растения , без това да бъде отбелязано на етиката.

Така на дневен ред отново излиза препоръката на Европейския съд от преди две години. Тогава съдиите настояваха медът с генетично модифицирано съдържание да не се предлага на пазара. Всеки мед би трябвало да се проверява и при наличие на генетично модифициран прашец над 0,9% да бъде отбелязван с етикет генетично модифициран”.

Сега обаче ЕС приема прашеца като естествена съставка, а не като добавка, която да трябва да се отбелязва допълнително. Това се отнася и за прашеца на генетично модифицираните растения. Ако в близост до кошера се намира поле, на което се отглежда например генетично модифицирана царевица, цветният прашец попада в меда. Такъв е случаят предимно при вносния мед.

Европейската директива влиза в сила през следващите седмици. 28 - те страни - членки имат срок от една година за промяна и актуализация на националното законодателство.

Източник: http://www.topagrar.com/


Източник: fermera.bg