Всичко за пчеларството.Медът със съдържание на генетично модифициран прашец остава без означение на етикета.

Страните от Европейския съюз решиха , че и в бъдеще медът може да съдържа прашец от генетично модифицирани растения, без това да бъде отбелязано на етиката.

Така на дневен ред отново излиза препоръката на Европейския съд от преди две години. Тогава съдиите настояваха медът с генетично модифицирано съдържание да не се предлага на пазара. Всеки мед би трябвало да се проверява и при наличие на генетично модифициран прашец над 0,9% да бъде отбелязван с етикет генетично модифициран”.

Сега обаче ЕС приема прашеца като естествена съставка, а не като добавка, която да трябва да се отбелязва допълнително. Това се отнася и за прашеца на генетично модифицираните растения. Ако в близост до кошера се намира поле, на което се отглежда например генетично модифицирана царевица, цветният прашец попада в меда. Такъв е случаят предимно при вносния мед.

Европейската директива влиза в сила през следващите седмици. 28 - те страни - членки имат срок от една година за промяна и актуализация на националното законодателство.

Източник: http://www.topagrar.com/


Източник: fermera.bg