Всичко за пчеларството.Силата на биото е в бъдещето.

Елена отново е център на пчеларско внимание.

Екип на Пчела и кошер”
В традиционна форма, за пети пореден път се проведе пчеларската конференция, обединяваща биопчелари, учени и специалисти, съпричастни към развиването на биопчеларството в България. Както винаги и сега имаше много гости от страната, пчелари, съмишленици и разбира се лектори в програмата.
По традиция домакините от община Елена в лицето на кмета на общината инж. Дилян Млъзев дадоха зелена улица на работната програма. За гостите и за пчеларите от страната беше обявено и намерението на община Елена да организира в края на юли специален празник на Еленския мед инициатива, достойна за този възрожденски и вече известен с развиването на туризма Предбалкан.
Програмата
Пчеларската конференция протече в три основни панела. Тя беше инициирана и проведена във връзка с изпълнението на проекта на сдружение за биологично пчеларство по Национална програма за пчеларство” на тема Популяризиране на българските пчелни продукти” по мярка А за техническа помощ на организации на пчелари. Мотото, което беше разработено и утвърдено през 2013 г Силата на пчелния мед” ще бъде използвано и през тази година във връзка с новите няколко мероприятия, предвидени по план-графика на проекта.
Първата и основополагаща тема, развита от доц. Ивелин Панчев от Съвместен геномен център, касаеше нови научни методи за изследване на качествата на българските медове. Като резюме от лекцята може да се отчете това, че в няколко региона на България могат да се произвеждат качествени медове с подчертано активни съставки, които да запълнят търговски ниши при реализацията в чужбина. Това е целта на съвместния проект на сдружението със Съвместния геномен център. Работата по изследванията ще продължи и през тази година.
Вторият твърде интересен и полезен за всички пчелари лектор беше директорът на Областната служба за съвети в земеделието във Велико Търново Деян Дончев. Благодарение на многогодишние си опит в консултиране и на земеделски производители, той успя на много достъпен език да изясни проблематиката на всички касаещи пчеларството мерки от програмата за развитие на селските райони през периода 2014-20120 г.
Инициативите
Във втория, следобеден панел бяха представени две теми:
- Същността на организациите на производители принципи , начин на учредяване, плюсове и минуси в дейността, рискове и финансиране;
- Създаване на организация на производители от ппчелари, които практикуват биологично пчеларство.
Във втората част се разгоряха наистина оживени дискусии. Изразени бяха много песимистични мнения относно функционирането и ползата от подобни организации. В края на краищата беше споделено мнение, че подобна форма на единодействие трябва да се създаде, да функционира и само практическият опит от нейното действие може да покаже краен резултат. Вероятно в края на май ще се пристъпи към учредяването на подобна организация под формата на ООД. Важно е да се отбележи, че участниците в дискусията бяха единодушни, че реализацията значително може да се подобри именно чрез такава организация (става въпрос за цени на реализация до 50% по-добри от сегашните).
Алтернативите
За пръв път в програмата на пчеларите бяха включени две интересни и необичайни лекции.
Димитър Стоянов от Бачково представи все още неизвестното за повечето българи биодинамично земеделие. В своято представяне на биодинамичното пчеларство Точното време работа с лунния календар” той предложи твърде интересната трактовка за зависимостите в развитието на растения и пчели от разположението на съзвездията. Необичайните взаимовръзки, граничещи с астрологията, всъщност имат своята вече почти вековна история. Оказа се, че много фермери по света изолзват тези зависимости за да получават добри и независещи от химизацията добиви. Същото важи и за пчеларството, което в основата си е биологично пчеларство.
(Бел. ред. По тази тема в продължение на няколко броя ще представим изложените от автора факти и необходими действия, които пчеларите трябва да прилагат.)
Двама млади хора Елена Жеглова и Теодор Георгиев от София бяха в основата на нетрадиционното виждане за пчеларството в градската среда. Чрез своята презентация Пчелички в града демонстрационен кът за пчеларство” в центъра на големия град София, те внушават на обществото и особено на младите хора, че пчеларството е благородно, природосъобразно и полезно за всички дело. От аудиторията веднага постъпи предложение тяхната презентация да бъде изпратена до омбудсмана на България Константин Пенчев, за преодоляване на неправилните искания за изнасяне на пчелните семейства извън населените места.

Работна среща дискусия
Предизвикателствата пред пчеларите в България

Тя се проведе на 25 април в хотел Болярски” в старопрестолния град Велико Търново
Участниците в нея (около 30 пчелари) в по-голямата си част не представляваха определени регистрирани организации от страната. А замисълът беше точно такъв да се предизвика дискусия относно бъдещето на пчеларите и техните организационни форми на живот в следващите няколко години, в тази дискусия да участват отговорни пчелари и да провеждат решенията или идеите, които се създават на подобни срещи. За съжаление оправдаха се песимистичните очаквания, че активността на пчеларите по места е ниска, те нямат нагласа чрез собствени организации да влияят на пчеларския живот в България. Застават в изчаквателна, пасивна позиция, която ги прави просто наблюдатели на активните процеси в пчеларството, включително спрямо разработване на програми и проекти, субсидии, реализация и законотворчество. Тази пасивност не работи в полза на самите производители и ще се отрази на ефективността от тяхната стопанска дейност, както и на зависимостта им от всякакви административни решения и разпоредби в следващия програмен период 2014-2020 г.


Източник: fermera.bg