Заразни са тези заболявания, които имат специфичен причинител, могат да се предават от един индивид на друг, от болно на здраво пчелно семейство и от болен на здрав пчелин.

Причинителите на заразните болести попадат в кошера по най-различни пътища -механично, чрез въздуха, храната, водата.

От заразните болести по пчелите с малки изключение почти не боледуват други животински видове, затова първоизточник на инфекцията е болното пчелно семейство и контактният с него инвентар.

Десетки хиляди пчели в пчелното семейство се намират постоянно в най-тесен контакт в едно много тясно пространство. Дори и храната им, за да стигне до местопредназначението си, се предава от уста в уста от много индивиди. Това заедно с температурата и влажността на въздуха в кошера е идеална среда за развитие на най-различни микроорганизми - включително и на тези, които предизвикват заболявания по пчелите. Логично е да се допусне, че един патогенен агент при тези условия много лесно ще се размножи и разпространи в цялото пчелно семейство. Затова природата се е погрижила с учудваща прецизност да осигури пчелите и с много средства за защита - хитинов покрив на тялото, жило, антибактериални вещества в телесната тъкан (лизоцим), антибиотични вещества в храната и т.н. Тези средства обаче не винаги са достатъчни да предпазят пчелната колония. Затова и пчелите имат много неприятели и вредители, боледуват от заразни и незаразни болести.

Вътре в пчелното семейство заразната болест се разпространява от самите пчели чрез тесен контакт между индивидите, чистене на гнездото и чрез хранене на ларвите.

За разпространение на инфекцията в други пчелни семейства в пчелина най-голям дял има пчеларят. Посредством инструментите, с които работи , или директно - чрез замърсяване на ръцете си, той може да пренесе инфекциозния агент и в здравите семейства. Разпространението на болестта е още по-сигурно, когато от едно семейство на друго се предават пити с пчели, пило, храна или се извършват други дейности, свързани с изравняване на семействата, подсилване на слаби, създаване на отводки. Дори само разместването на мястото на кошерите в пчелина, когато има болни, може да бъде причина за разпространението на болестта в здравите семейства. В тези случаи винаги има налитане на пчели от едни семейства в други.

Източник на инфекцията могат да бъдат и пчелните продукти, получени от боледуващи или умрели семейства и използвани за храна на здрави. По този въпрос има много литературни данни, които показват голямото значение на пчелните продукти за възникване на нови огнища на заболяване, понякога на твърде големи разстояния и в райони, без заразни заболявания преди това.

Важна роля за разпространението на заразните болести имат и пчелите-крадци, които влизат в кошерите на умрели или отслабнали от заразното заболяване пчелни семейства и с ограбените хранителни запаси внасят инфекцията в собственото си гнездо. По този начин заразата може да се разпространи и в други пчелини на разстояние 4-5 км от болния.

Размяната на разплоден материал, създаването на нови пчелни семейства, оставянето на неползван в момента инвентар на достъпни за пчелите места, замърсяването на района с отпадъци от почистване на гнездата на пчелите, приготвянето и използването на основи от нестерилизиран восък, съхраняването на восъчни суровини в достъпни за пчелите складове са все възможни пътища за разпространението на заразните заболявания. При нарушаване на ветеринарните правила при движението на пчелни семейства от един район в друг (при подвижно пчеларство или при търговия) заразата може да се разпространи в здрави пчелини. Майки, получени от болни от заразни болести пчелни семейства, също могат да бъдат разпространители на определено заразно заболяване. Особено опасни в това отношение са пчелните роеве с неизвестен произход.

Съобщенията, че заразяването на пчелни семейства може да стане посредством цветовете на растенията, посещавани преди това от пчели от болни семейства, не са убедителни.

Изяснена е ролята на вредителите и паразитите по пчелите. Значение в отделни случаи могат да имат само осите, които често влизат от болни в здрави семейства и механично могат да пренасят някои от причинителите на заразни заболявания по пчелите.

Основното, което трябва да се запомни, е обстоятелството, че болното пчелно семейство, неговият инвентар и пчелните му продукти са най-сериозният източник на заразата.