Полезна информация за Вашите пчели.Грижи за пчелните семейства след медосбора – част 2.


След медосбора липсата на нектароотделяне в природата затруднява приемането на майките и затова се налага семейството, на което се придава млада

майка, да се подхранва 2-3 дни преди придаването, по време на самото придаване и след освобождаването на майката от клетката. Майките задължително се придават в клетки. Най-сигурно приемане на младите майки през този период се осъществява, като те се придават на предварително сформирана временна отводка, заселена с пити с люпещо се пило и пчели от основното семейство. При многокорпусния кошер отводката се прави в корпус над основното семейство, отделен с разделитела решетка, като входът на отводката е обратен на този на основното семейство. Така двете майки продължават да снасят яйца едновременно. В края на есента отводката с младата майка се присъединява към основното семейство, като предварително се отстранява старата майка. Ако е дефектна, тя се унищожава, но ако е сравнително добра, може да се остави в отводка като запасна майка.

Особено важно е да се осигурят условия за увеличаване на яйцеснасянето на пчелната майка и отглеждане на повече млади пчели. Количеството на пчелите в кошера е доста голямо, но повечето от тях са стари, износени и през есента умират. След медосбора те не са в състояние да поддържат семейството до пролетта. Затова е необходимо да се отгледат млади пчели, които да иззимуват до пролетта и да участват в отглеждането на новото пило. Излюпените орез август и септември имат благоприятни условия за интензивно хранене, осигуряващо добро зимуване.

В семействата с млади високопродуктивни пчелни майки са необходими свободни площи по питите за снасяне на яйца, достатъчно храна или подбудителна паша, респ. подхранване със захарен сироп.
Ако в района на пчелина липсва паша за естествено подбуждане, се прави подбудително подхранване и за запасяване. Подхранването започва веднага след намаляването на приносa на нектар, в резултат на което пилото се е ограничило. За различните райони на страната времето за началото на подхранването е различно, тъй като това зависи от наличието на паша в дадения район, температурата, влагата и други местни условия. Колкото по-рано започне подхранването, толкова ефектът от него е по-добър. Подхранва се вечер с по 200-300мл. сироп 1:1 през вечер или веднъж седмично с по-голямо количество. Водата в сиропа осигурява необходимата въздушна влага в семейството, необходима за отглеждане на пило през сухия и горещ месец август.

Едновременно с развитието на пилото пчелните семейства трябва да се осигуряват с необходимото количество хранителни запаси за зимуване. Ако запасите са недостатъчни, наред с подбудителното подхранване трябва да се дадат и по-големи количества сироп за запасяване. За да могат пчелите да преработят сиропа в мед и да го запечатат, добре е това подхранване да започне преди подбудителното, като сиропът се дава на големи порции / 1-2 литра през няколко дни/. Целта на своевременното подхранване е захарният сироп да се преработи от старите пчели, които няма да останат в семейството за зимуване. Ако се подхранва непосредствено преди зазимяването, голяма част от пчелите се изтощават физиологически при преработката на сиропа и това влияе неблагоприятно върху зимъването на пчелните семейства.

През периода се провеждат профилактични прегледи на семействата за заразени паразитни болести и по-специално за американски гнилец. Ако се открие това заболяване, болните семейства се изгарят, а пчелинът се поставя под карантина.

След приключването на медосбора се извършва основно третиране на пчелните семейства свещу вароатозата. Ако се закъснее с третирането, това може да доведе до много неблагоприятни последици – отслабване на семействата, поява на маломерни, деформирани и безкрили пчели и др.


Още за пчелите: