Всичко за пчеларството.Защо са необходими „неправилните“ пчели.

Кои гени при пчелите отговарят за устойчивостта към паразити и патогени?

Изследователи от Университета в Дюселдорф, Германия, публикуваха резултатите от експеримент

по създаването на трансгенни медоносни пчели. Това е първият успешен експеримент от подобен род, проведен с пчели. Досега такива са правени с плодови мухи и мишки.
Трудността при създаването на трансгенни пчели досега бе в това, че снесените от пчелната майка яйца в килийките на питите винаги се подлагат на внимателен контрол от пчелите детегледачки. Ако нещо не им хареса в яйцата или личинките, те безжалостно ги бракуват. Това се отнася и зя яйцата и личинките, подложени на генно модифициране. Германските учени са успели да се справят с този проблем. От 25 майки, излюпени от геннопроменени яйца, 6 се оказали носители на чужди гени. От тези майки след това са полученни трансгенни търтеи. В плановете на учените не е влизала създаването на пълноценни пчелни семейства. Полученият материал ще бъде използван изключително с научни цели.
Например, кои гени при пчелите отговарят за устойчивостта към паразити и патогени, и как може да се въздейства върху тези гени. Според учените, са предприети всички мерки, за да се изключи отлитането на майките извън пределите на експерименталната лаборатория. Бягството на търтеите също е изключено.

Превод от „Пасека Росии“

, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));