Полезна информация за Вашите пчели.Поене на пчелите.

В какви случаи се използва вода в пчеларството?

В пчеларството вода се използва преди всичко за поене на пчелите, за приготвяне на карболов разтвор, при при­даване на майки по мокър начин, при пълнене на оплодното кошерче с пчели (напръскват се с вода, за да не се разпълзят), за запазване на майката (ако пчелите са образ­ували около нея кълбо), при центрофугиране на меда, при приготвяне на захарен сироп и дезинфекционен разтвор и др.

Как може да се намали загубата на летящи пчели , които донасят вода в кошера през пролетта?

Добре изработената поилка, поставена на разстояние 10 м от пчелното семейство, трябва да се подгрява, да не измръзват пчелите при събирането на вода при студено време и да могат да се върнат обратно в кошера. В отдалечени места, където няма източник на електрическа енергия, може да се използва и петромаксова лампа, която трябва да се постави на място, недостъпно за пчелите (например под поилката или ниско до нея). Изолацията на поилката трябва да осигурява минимална загуба на топлинната енергия.

Какво количество готварска сол може да се добавя към водата за поене на пчелите?

На 1 л вода за поене може да се добавя максимално 8 г сол. По-концентрираният разтвор може да причини отравяне на пчелите. Препоръчва се на 10 л вода да се добавя 50 г сол. Най-добре е пчелите да се поят така. че да имат възможност за избор между чиста и подсолена вода. Това се постига като върху едната половина на дъската, по която се стича водата от поилката, се постави бучка каменна сол или готварска сол, смесена с фин речен пясък в платнена торбичка. Солта се овлажнява от стичащата се вода и по този начин пчелите могат да избират водата, която им е нужна в момента.

поене, пчели
Още за пчелите: