Tartovka_5931Причините поради , които осиротяват пчелните семейства през зимата и пролетта са:

  • зазимяването с лошокачествен или манов мед;
  • заболяването и загиването на майката от меланоза;
  • зазимяването със стари и изтощени майки;
  • заболяването на пчелите от диария и нозематоза;
  • поради наличието или постоянното обезпокояване на майката от многото въшки и акари(вароатоза) по нея.

Пчеларят трябва навреме да установи осиротяването, за да може да спаси пчелните семейства.

Прави се прослушване на кошерите или се проверява облитането на пчелите през топлите слънчеви дни. Осиротяването може да се установи и при провеждането на първия пролетен преглед.

Ако това не бъде направено навреме пчелните семейства:

  • могат да бъдат разграбени или унищожени от пчели крадци в ранна пролет;
  • могат да загинат още през зимата поради разстройване на пчелното кълбо;
  • ще станат търтовъчни семейства.