Полезна информация за Вашите пчели. Мравките по-тясно свързани с пчелите, отколкото с повечето оси. Учени от Калифорнийския университет открили, че мравките и пчелите имат изненадващо по-силна генетична връзка помежду си, отколкото със

социалните оси.

Чрез съвременна нанотехнология за декодиране на генетична информация, изследователите разрешили дългогодишен, оставен без отговор еволюционен въпрос. Първоначално учените смятали, че мравките и пчелите са далечни роднини, и че мравките са по-близо до някои паразитоидни оси.

Мравките, пчелите и жилещите оси принадлежат към група насекоми от вида Hymenoptera, при които социалното поведение е развито до най-голяма степен. Въпреки големия интерес към екологията и поведението на тези насекоми, техните еволюционни взаимоотношения никога не са били напълно изяснени. По-специално, не е било сигурно как мравките – най-социалните насекоми в света – са свързани с пчелите и осите. Учените разрешили този въпрос с помощта на ново поколение технологии и постиженията в биоинформатиката. Филогенезата (еволюционна дървовидна структура) предоставя нови рамки за изследването на размножаването , храненето и социалното поведение на ципокрилите от Hymenoptera. Чрез тази еволюционна прогресия може да се разбере как различните морфологични и/или поведенчески черти са еволюирали в тези групи насекоми, и дори да се проучи генетичната основа на тези фенотипни промени. Проучването показало, че мравките и пчелите са по-тясно свързани, отколкото се е смятало до сега. Този резултат е важен за бъдещите изследвания, фокусирани върху социалната еволюция, тъй като предполага, че морфологията не е най-добрият индикатор за еволюционна свързаност на тези групи организми. От особен интерес е констатацията, че мравките са сродни на Apoidea – основна група в Hymenoptera, която включва всички семейства пчели и сфекоидни оси (Sphecoidea).

Резултатите също предоставят нова перспектива на откритите в периода на Долната креда фосили на Cariridris bipetiolata, за които първоначално се твърдеше, че са най-старите вкаменелости на мравка. Учените по-късно уточняват, че това е сфекоидна оса. Откритието за сродството на мравките с насекомите от групата на Apoidea обяснява затрудненията при определянето на Cariridris bipetiolata.

Източник: http://www.moraybeedinosaurs.co.uk
Още за пчелите: