Всичко за пчеларството.

Кой е виновникът за масовия мор сред пчелите?

Неоникотиноидите не оказвали пагубно въздействие върху здравето на медоносните насекоми – твърдят канадски експерти и настояват за преоценка на данните.

От

тази година в ЕС има забрана за употребата на т. нар. неоникотиноидни инсектициди. Тя се дължи на предположения, че те са причина за масово измиране на пчелите. Тази група пестициди беше използвана главно за обеззаразяване насемена и забраната им доведе до дефицит на подобни продукти, с които растенията да бъдат защитавани от почвените неприятели. Така, без категорично да е доказана „вината“ на неоникотиноидите за случващото се с пчелите, тези вещества бяха забранени за употреба в селското стопанство.
Тази година броят на случаите на смърт при пчелите, които са свързани с използването на неоникотиноидите, са намалели със 70%, съобщава Канадската агенция за борба с вредителите (PMRA). Причините за подобен спад засега не са ясни, но експертите от агенцията считат, че още този месец е необходимо актуализиране на данните, свързани с влиянието на неоникотиноидите върху здравето на пчелите.
Агенцията е разработила мерки за намаляване на въздействието на неоникотиноидите при сеитба на царевица и соя, за да се ограничи отражението им върху пчелите, но в случая няма пряка връзка между тези мерки и намаляване смъртността на пчелите.
Пролетта в югозападната част на Онтарио е била дъждовна и студена, царевицата, обработена с неоникотиноиди, е засята късно, а последващите обработки са били по-малко, отколкото в предишни години. Възможно е това да са причините за намаляване на броя на смъртните случаи при пчелите, смятат от PMRA. Освен това поради студената пролет времето за летеж на пчелите работнички за храна и достъпът  им до  хранителните ресурси не са съвпаднали с времето на сеитба на царевицата.
В същото време се наблюдава необяснима промяна в сроковете на съобщенията до PMRA. Така през 2012 г. по-голямата част от смъртните случаи при пчелите съвпада с времето на сеитба на царевица и соя. През 2013-а и 2014 г. съобщенията за смъртност напчели до PMRA са се увеличили в края на сезона.
През 2013 г. в някои колонии, пострадали в края на сезона, са открити остатъци от пестициди, а в някои не е било възможно да се определи дали пестицидите са довели за загиването на пчелите, информира PMRA. Освен това не е ясно колко широко е бил разпространен ефектът на инсектицидите, защото от 72% от докладваните случаи на загиване напчели през тази година само три са били направени от пчелари.
Както е известно, неоникотиноидните инсектициди се използват широко при много култури в Канада. Въпреки това са потвърдени само случаи за смърт на пчели , свързани с обработката с неоникотиноиди при посеви  на царевица и соя. По-голяма част от семената на рапицата също се третира с неоникотиноиди, но пчеларите не са докладвали за никакви странични ефекти върху площи, където е отглеждана маслодайната култура.
PMRA счита за необходимо да се преоцени значението на неоникотиноидите и потенциалното им въздействия върху опрашителите на културите, при които се  използват тези инсектициди.


Andy Beer, Agrow


Източник:fermera.bg