Полезна информация за Вашите пчели.Пчелите почти изчезнали с динозаврите. Съгласно множество доклади, медоноснитепчели по целия свят са изправени пред загадъчна опасност, унищожаваща цели колонии. Все пак, не за първи път пчелите се

сблъскват екзистенциална заплаха. Според ново изследване, летящите насекоми били почти заличени от лицето на земята, заедно с динозаврите, преди 65 милиона години.

В проучването , , екип от австралийски и американски изследователи моделирали масово изчезване на дивитепчели (Xylocopinae) в края на кредата и началото на палеогена, т. нар. граница креда-терциер.

Предишни изследвания сочат, че през този период цъфтящите растения масово са загивали и много палеонтолози смятат, че пчелите, които са зависели от тези растения за оцеляването си, също са изчезнали. Въпреки това, липсата на фосили прави потвърждаването на тази теория много трудно.

Екипът на проучването компенсират липсата на изкопаеми доказателства с помощта на генетичен метод, наречен молекулярна филогенетика. Чрез анализ на ДНК на четири групи от 230 видапчели от всички континенти, с изключение на Антарктида, учените получили възможност да видят ясни доказателства за масовото измиране. След оценка на ограничените фосилни данни, изследователите успели да установят времевите параметри на техните изчисления, за да определят колко са стари пчелите.

„Данните показват, че нещо значимо се е случило и с четирите групипчели по едно и също време”, казва авторът на изследването Сандра Рехан. „И това се е случило по същото време, когато са изчезнали динозаврите”.

Рехан е специализирана в наблюдение на поведението на пчелите, обитаващи североизточния район на Северна Америка. Новото изследване използвало биоинформатиката от нейното проучване; целта на съпоставянето на геномните данни е да се изяснят приликите и разликите между различните видове във времето. Чрез комбиниране на наблюденията си от полетата с генетичната информация, Рехан смята, че може да даде по-пълна картина на поведението на пчелите.

„Ако можех да разкажа цялата им история, може би хората щяха да се грижат повече за тяхната защита”, заявява тя.

Рехан предполага, че новото изследване може да помогне да се обясни продължаващата загуба на важни за селското стопанство и биологичното разнообразие видове пчели.

„Изучаването на причините за измирането и последиците от изчезването на пчелите в миналото, може да ни помогне да разберем глобалната криза сред опрашителите днес”, казва тя.

Изследването дава поглед върху последиците от климатичните промени, тъй като изучавайки миналото, можем да предвидим какво ще се случи в бъдеще. Връзката между изменението на климата и опрашителите продължава да расте.

Д-р Скот Груум наблюдавал пчелните популации във Фиджи и Самоа, установил, че по време на последния ледников период преди 20 000 години, пчелите претърпели големи загуби. Всяко съществено смущение в климата има потенциал да повлияе на опрашителите и на растенията, от които зависят.

Източник: http://www.moraybeedinosaurs.co.uk
Още за пчелите: