Фенологичен календар

Март е първият календарен месец на пролетта. Със затопляне на времето природата се събужда. Започва цъфтежа на все повече медоносни растения като леска, кукуряк, жълт гарвански лук, синчец, дрян, бряст , медуница, подбел, иглика, гълъбови очи, миризлива теменуга, син минзухар, великденче, парички и др. в овощните градини вече цъфтят бадемът, зарзалата, кайсията и джанките. В поречията цъфтят елшата, черната топола и ивата.

Състояние на пчелните семейства

Към края на февруари и началото на март, майката започва да снася яйца. С появяването на пилото се нарушава покоят в пчелното семейство. Пчелите започват да консумират усилено храна, за да повишат температурата на гнездото до 34-35 0С. В началото майката снася по 20-30 яйца на денонощие. В топлите дни, когато температурите са около 12-15 0С, става облитане на пчелите работнички и те започват да събират нектар и прашец. Пчелното кълбо се разпуска пчелите работнички започват да хранят усилено майката с пчелно млечице и тя започва да снася до 1500 и повече яйца за 24 часа. Темпът на развитието на семейството зависи не само от яйценосливостта на майката, но и от условията на живот и гледането на семейството. Липсата на достатъчни количества храна, на достатъчен брой презимували пчели, на добре изградени пити задържа яйцеснасянето и отглеждането на повече млади пчели. Пилото в добрите пчелни семейства е на 3-4 пити, като площите са по-големи от педя и по средата са със запечатани килийки. Консумациятя на мед се увеличава на 2-3 кг. на месец.

Работа на пчеларите през месец март

Ако през месец февруари не сте направили осведомителния преглед на пчелните семейства, то е наложително да го направите през първите дни на месец март. Осведомителният преглед се прави в слънчев ден, когато температурите са около 12-15 0С. До края на месеца е добре да се направи и главния пролетен преглед. Основна цел на пчеларя е да създаде необходимите най-добри условия за развитие на пчелните семейства през пролетта. При прегледа ще прецените общото състояние на гнездата, силата на семействата, количеството и качеството на храната, здравословното им състояние. Силата на семействата се определя по броя на питите /междуредията/ покрити с пчели. Необходимо е да се стесни гнездото на толкова пити, колкото се покриват от пчелите. При недостиг на мед в кошера добавете пити с мед от склада от предходната година. Ако в района където се намират пчелите липсва прашецодайна растителност, то кошерите трябва да се подхранят с кърмова маса, а по-късно със захарен сироп приготвен с белтъчна храна. Пчеларите трябва да следят за появата на болести, като нозематоза, паратиф, септицемия и др. Трябва да се вземат мерки срещу отравянията на пчелите при растителнозащитните мероприятия, които започват в овощните градини. Почистете дъната от умрели пчели и дезинфекцирайте кошерите. Почистете пространството около кошерите.