Полезна информация за домашните птици.

Стресираните кокошки снасят по-малко яйца.

Домашните кокошки изискват всекидневни грижи, включващи правилен режим на хранене, излюпване и отглеждане на пиленца, събиране на яйцата и почистване на помещението.

Значение имат и околната среда, сезонът, режимът на работа на стопанина. Например: ако птиците са отглеждат свободно, почистването на помещенията може да става по-рядко в сравнение със случаите, когато имаме клетъчно отглеждане. В последния случай почистването е ежедневно. През лятото, когато птиците почти не се прибират в курника, почистването може да е два-три пъти в месеца.
Нужно е да се следи кокошките да са сити, температурата в помещенията да е нормална и да се спазва добра хигиена.
ХРАНЕНЕТО ДА СТАВА ПО ЕДНО И СЪЩО ВРЕМЕ
Водата трябва да е чиста и хладка, а храната да няма примеси.
Новозакупенитептици трябва да изкарат карантинен период. Държат се в отделно помещение и се следи тяхното поведение и здравословно състояние. Ако не се забележат проблеми, тезиптици могат да бъдат пуснати при останалите. В първите дни на изолация се следи как новитекокошки приемат зърнена храна. Ако се хранят добре, дажбите се увеличават. При проблеми с изпражненията, те станат редки, вместо вода може се дава оризова или овесена отвара. Ако това не помогне, се търси съдействие от ветеринарен лекар.
За бързото физиологическо развитие, растеж, размножаване и жизнеспособност на кокошките влияят слънчевата светлина и равномерното изкуствено осветление. В добре осветени помещения яйцеснасянето се увеличава.
При свободно отглеждане на птиците е достатъчна естествената светлина, а при клетъчно отглеждане е нужно да се поддържа постоянно изкуствено осветление. На яйценосенето влияят различните цветове от спектъра, например оранжев, жълт, червен. Оранжевият и червеният цвят задържат половото съзряване.
В птичарника е необходимо постепенно да се намалява или увеличава осветлението. Това може да се постигне, като се използват реостати. Не трябва рязко да се включва светлината, тъй като това може да доведе до стрес и да настъпи паника.
Кокошките имат много добре развита нервна система, благодарение на което възникват сложни условни рефлекси.
За да се избегне стресът, са необходими добри грижи. Основни причини за стреса са недоброто хранене, рязката смяна на вида на храната, недостатъчното място в клетката или помещението, лошият микроклимат, страничните шумове и др. Доказано е, че кокошки, които са в стрес, намаляват яйценосенето, спират да наддават, започват да се кълват помежду си или да се самонараняват.
ПТИЦИТЕ МНОГО ДОБРЕ РАЗПОЗНАВАТ НОВОДОШЛИТЕ
Внесената отвън кокошка не я допускат до хранилките и поилките и често ожесточено я кълват. За да я приемат, трябва време. Стресова ситуация може да настъпи и при недостатъчно храна и вода. Кокошките започват да отслабват и снасят малки яйца. Стрес може да предизвика и недобър микроклимат: висока или ниска температура в помещенията, липса на достатъчно кислород в тях, повишена влажност.
Един от важните фактори е температурата на въздуха. Тя влияе на носливостта. Най-оптималната температура е 15 – 20 градуса. Ако температурата е по-висока от 25 – 30 градуса, носливостта силно спада и може въобще да спре.
На продуктивността и жизнеността на птиците влияе силно и влажността в помещението. Най-точно тя може да се определи по оперението. Когато въздухът е с оптимална влажност, перата на младитекокошки са блестящи и гладки. Ако в курникът е задушно, перата стават сухи и чупливи. Влажността не трябва да пада под 35 – 40%.
Един от най-важните фактори при отглеждане на домашникокошки е добрата вентилация на помещението. Свежият въздух е необходим, колкото и храната. В добре проветрените помещения кокошките растат бързо и имат добър апетит. Вредните газове не трябва да превишават 0,15 – 0 ,18%.
Съвет: Младитекокошки е добре да се гледат отделно от възрастните.