Полезна информация за домашните птици.Използване на пуйките като мътачки.


Пуйката е най-добрата птица-мътачка. Достатъчно е само пуйката да се разклопа и да се постави на подходящо затъмнено място, в удобно, сухо и меко гнездо, за да лежи върху поставените й за люпене 15-18 яйца. Тя може да люпи 2-3 пъти на сезон, стига за нея да се полагат необходимите грижи - да се храни и пои навреме. Към упоритите пуйки-мътачки, които по няколко дни не напускат гнездото, поради което не се хранят добре, стопаните трябва да проявяват повече грижи. Когато се налага да се люпи естествено с пуйки , , те може насилствено да се заставят да мътят. Това става по следния начин: върху 2-3 твърдо сварени яйца, поставени в специално гнездо (полог), се захлупва с някакъв съд (кош) пуйката, докато свикне с яйцата.

За по-сигурно в някои краища натъркват леко с дрянови листа или коприва кожата на гръдната й част. Тогава тя с охота лежи върху яйцата. Пуйките могат да мътят не само пуйчи, но и кокоши яйца. Не напразно те са наречени живи инкубатори”.

Пуйките са и добри майки, усърдно се грижат за отглеждането на своите малки. Това използване на пуйките като мътачки обаче е едностранно, защото от тях трябва да се получат максимален брой яйца и пуйчета за месо, като се сведе до минимум разклопването им. Не се препоръчва през разплодния период да се оставят много квачки-пуйки, защото това ще намали броя на яйцата.