Praseta_ugoiavaneНа специално хранене(угояване) се подлагат млади прасета. При хранене с подходящ фураж те растат бързо и натрупват белтъци. Важно е да се знае, че свинете предназначени за производство на месо след определена възраст започват да отлагат много мазнини в тялото си. След като спре растежа на прасетата, започва натрупването само на мазнини. Образуването на мазнини е желано и е свързано с много голям разход на фуражи. Затова фермерите отглеждащи свине за угояване, трябва да определят правилно оптималната възраст и жива маса, до която е оправдано да продължи угояването на свинете.

В следващата таблица е показан прираста на свине с различна жива маса и разходът на концентратна смеска за 1 кг прираст до достигане на желената маса:

 

Жива маса, кг

30

50

70

100

130

150

200

Прирастът съдържа:

вода, %

70

68

66

55

45

30

10

протеин, %

18

16

16

16

15

10

2

мазнини, %

8

12

15

26

38

58

88

Фураж за 1 кг прираст,

1,5

1,8

2,5

3,3

4,1

5,0

6,0

 

По същия начин се променя съставът на прираста и разходът на фураж и при другите видове животни.

Угояването на свинете за производство на месо е толкова по-изгодно, колкото е по-висок дневния прираст. За да ускорят растежа на прасетата за производство на месо, фермерите могат да използват различни стимулиращи средства.

Угояването на свинете продължава докато те достигнат 90-110 кг. Тогава сланината им е 2-3 см., а разходът на концентратна смеска за 1 кг прираст е около 3 кг.

 

Как се угояват свине с помощта на комбинирани фуражи?

 

Фермерите отглеждащи свине за угояване използват за хранене комбинирани фуражи, произведени от фуражната промишленост. Тези фуражи съдържат всички необходими за прасетата хранителни вещества и то в подходящо съотношение. В зависимост от периода на растеж на свинете за угояване, фуражната промишленост произвежда различни видове смески.

Когато свинете за угояване са от 30 до 100 кг жива маса се произвеждат два вида смески: една за прасета до 60 кг и втора за прасета за угояване с жива маса над 60 кг.

 

Как се угояват свине с протеинов концентрат и зърно?


За фермите, които разполагат със собствено производство на зърно, е икономически по-изгодно да закупят от фуражните заводи само протеинов концентрат. Заводите производители на протеинов концентрат предлагат упътване колко части зърно трябва да се добавят на една част протеинов концентрат.


Как се угояват свине с използване на зелени, сочни и други фуражи?

 

Зърнените фуражи (царевица, ечемикът, пшеница) могат да се заменят напълно с варени картофи, кръмно и захарно цвекло. Към тези фуражи трябва да се добавят и белтъчни фуражи, минерални и витаминни добавки. Слънчогледовият шрот, соевият шрот, рибното и трупното брашно се използват най-често като белтъчни съставки в дажбите на свинете. Освен това трябва да се дават креда, готварска сол, дикалциев фосфат, смеска от микроелементи и витаминен премикс. Количеството на добавките зависи от състава на дажбата и възрастта на прасетата.