landrace_1Правилен избор на женски прасета за разплод се прави, когато те навършат 5 месечна възраст. Тогава след правилен оглед на женските прасета се виждат по-силно следните белези: ръст, растеж, развитие на цицките, постановка и здравина на крайниците, евентуални деформации на зурлата и др.

Фермерите трябва да избират женски прасета за разплод от майки, които са отгледали големи прасила - 11-12 отбити прасета. Отбитите прасета от тези майки, трябва да имат жива маса 18-20 кг на 2-месечна възраст и да са изравнени по този признак. Важно е майките да бъдат с добре развито виме, без слепи цицки, тъй като този признак се унаследява до известна степен.

Тялото на женските прасета, които ще избираме за разплод трябва да бъде дълго и дълбоко, с прав гръб и леко повдигната част около кръстеца, със здрави крайници с оформен бут с 7 двойни цицки.

Главата на женското прасе за разплод трябва да бъде сравнително лека, с правилна зурла и със здрави очи.

В България, фермерите използват за разплод най-често женски прасета, кито са кръстоски между Голяма бяла свиня, Българска бяла свиня и Дунавска свиня с нерези от породите Ландрас и Дюрок. Много добри 1дават хибридните женски прасета, които имат по-висок прираст, добра плодовитост и по-добре оползотворяват фуражите.

Коремът на женското прасе за разплод трябва да бъде леко прибран до равен и дълъг. Това е важно за да може да се разположат на цицките достатъчно разстояние. Цицките трябва да бъдат 7 двойки и да са нормално изпъкнали и равни на височина.

Дължината и постановката на опашката също подсказва за определени качества. Дългата и спусната опашка показва примитивност на породата.

Дължината на тялото на женското прасе за разплод зависи от породата или от вида на кръстоската. Трябва да се знае , , че във всяка порода или кръстоска има различие в дължината на тялото и че има голяма зависимост в унаследяването на ръста на самото прасе от неговите родители. От дължината на прасето зависи дължината на котлета - най-предпочитаното месо от свинята.

За сведение дължината на гърба зависи от броя на ребрата, които не трябва да бъдат по-малко от 15. Интересното е, че при шведския ландрас ребрата са с 2 двойки повече.