Duroc-2.jpg" alt="Duroc-2" width="127" height="72" />

Дюрок (Duroc) е една от най-старите породи в САЩ. По броя на свинете в САЩ породата винаги е била на първо място. Свинете от порода Дюрок (Duroc) притежават бакъреночервен цвят с различни оттенъци. При клане свинете трябва да се одират. Породата Дюрок (Duroc) се отглежда за месо. Животните не притежават класическата удължена форма на средната част на тялото както породата ландрас.

Главните продуктивни показатели са следните: жива маса на пълновъзрастните свине-майки - 220-250, а на нерезите - 300-350 кг; плодовитост -средно 9,0 прасета в прасило; маса на прасилата на 21 дни - 38,5 кг възраст при 90 кг жива маса -185-200 дни; дебелина на тръбната сланина (сума СК1.2) - 40,1 мм. Предимствата на породата дюрок са здравата костна система, високата стресустоичивост (досега не са открити НАL.+ животни) и висококачественото месо. Годишно се тестират над 400 нерезчета и около 800 женски прасета. Понастоящем дюрокът у нас се използува за получаването на адаптивни и здрави хибридни свине-майки Шумен 2, както и за производство на хибридни нерези. Редица изследвания показват, че той дава добри резултати, когато се използува като бащина порода в схемите на хибридизация. Приплодите му могат да се отглеждат с успех при природосъобразни условия.

Дюрокът е порода с много висока скорост на растежа. Месото притежава добри вкусови качества и висок кланичен рандеман.

Първият внос на свине от породата Дюрок у нас е направен през 1975 г. от Румъния. След неколкократен внос от Чехия , сега броя на свинете майки дюрок в страната е около 400 броя и се отглеждат в с.Долно Абланово (към „Свинекомплекс Николово „ЕООД), Русенско.