Swedish_large_white_pigПородата Шведска голяма бяла свиня е внесена за първи път у нас през 1960 г. Сега се отглежда в чисто състояние в Заводскоплеменното стопанство в с.Подем, Плевенско и в ОССС край Айтос. От породата Шведска голяма бяла свиня се произвеждат около 1700 нерезчета и 2500 женски прасета годишно за разплод. Свинете-майки и нерезите са адаптирани към условията у нас, имат здрава костна система, хармонично тяло с екстериорни особености на английската голяма бяла. Средната жива маса на пълновъзрастните свине-майки е 250-270 кг а на нерезите 320-360 кг. Плодовитостта е най-висока сред развъжданите в страната породи-средно 10,8 живородени прасета в прасило, 9,6 броя на 21-ия ден с 52,8 кг тегло на прасилото. Животните от породата Шведска голяма бяла свиня, предназначени за ремонт , достигат 90 кг жива маса на 170-175 дневна възраст и имат 38-40 мм дебелина на гръбната сланина (сума СК1.2). Досегашните резултати от получените изследвания в Института по свиневъдство дават основание да се препоръча в бъдеще селекционният процес при голямата бяла с полски и шведски произход да се насочи към обединяване на ценните им качества в рамките на нова специализирана майчина линия.