Белгийски ландрас" src="https://www.agro-consultant.net/cache/Belgian_landrace_images_stories_Jivotnovadstvo_Svine_thumb_medium250_0.jpg" alt="Belgian_landrace" />Породата Белгийски ландрас е получена от кръстосването на месната Белгийска дългоуха и Германската дългоуха свиня, което е започнало през 1930 г. По-късно в селекцията на породата са използувани месни свине от холандски и датски произход, а след 1952 г. и породата пиетрен. Характерни за породата Белгийски ландрас са широкия гръб и кръстец , с малко отслоени тлъстини по тях, силно развитият гръбен мускул, както и големите и дълбоки бутове. Главата на породата Белгийски ландрас е лека, с права профилна линия и малки клепнали уши. Шията е къса, много добре замускулена, а гърдите - широки, бъчвообразни, но не дълбоки. Плешките са изпъкнали, с развита мускулатура. Краката са с тънки кости, но здрави. Кожата е бяла и еластична, с фино окосмяване. По продуктивните си качества породата Белгийски ландрас е по-близко до пиетрена, отколкото до останалите произходи на Ландраса. Средната жива маса на свинете майки над 3-годишна възраст е 220-250 кг, а на нерезите 280-330 кг. Сравнителните проучвания показват по-ниска плодовитост (с 2-3 отбити прасета по-малко годишно), висока стресчувствителност, сърдечна недостатъчност, синдром на слаби крайници и висок процент на бледо, меко и воднисто (РSЕ) месо. В България свинете от породата Белгийски ландрас започват да се отглеждат от 1974 г., когато се внасят първите 60 женски прасета и 11 нерези от Белгия. По-късно са правени няколко вноса на общо 140 женски прасета и 71 нерези от Чехия и Германия. Сега единственото чистопородно стадо в страната с 220 свине-майки се отглежда в „Елит фарм" ООД с.Мадара Шуменско. Плодовитостта е сравнително добра (8,5 - 9,4 прасета в прасило), а младите животни достигат 100 кд жива маса средно на 185 дневна възраст и имат тънка сланина - под 37мм /сума СК1.2/. Чистопородните нерези от породата Белгийски ландрас се използуват като финален баща за получаване на хибриди с много добри месодайни качества. Част от свинете-майки се заплождат с нерези дюрок и голяма бяла за производство на хибридни нерези, които са подходящи за производство на три- и четирилинейни хибриди.