Полезна информация за свинете.Отглеждане на опрасени свине.


Грижите за свинете майки през периода на опрасването се заключават в оказване на помощ при раждането, ако е необходимо, също така трябва да се проследи нормално да се изхвърли плацентата. Ако се забележат следродилни смущения, трябва да се потърси лекарска помощ.

Кърмещите свине трябва винаги да имат вода за пиене на воля. Свинята майка може да гладува 1-2 дни, без да се намали млекоотделянето, но ако остане без вода, млечността й спира веднага. За пиене на вода се препоръчват биберонни или засмукващи поилки с постоянно ниво. Важно в случая е поилката да не пилее вода и да бъде леснодостъпна за свинята. Тези поилки са евтини и трябва да се използват по-широко и в личните стопанства.

Помещенията на опрасените свине се почистват ежедневно. Следи се в тях да не се разлива вода.

Отбиването на прасетата, може да се извърши на различна възраст.

Възможни са два начина на отбиване на малките прасета - едновременно да се отбиват всички свине майки или всяко прасило да се отбие при достигане на определена възраст. Най-добре е отбиването на цялата група да стане едновременно, но когато прасилото е неизравнено, то се извършва па два пъти - първо се отбиват най-възрастните прасета от групата, а вторият път - останалите.

Прилага се и каскадно отбиване, при което 2-3 най-едри прасета в прасилото се отбиват 7-8 дни по-рано от останалите. През това време оставените под майката бозайничета растат по-интензивно и достигат първите.

След отбиването прасетата остават в бокса или се прехвърлят в специално помещение в зависимост от възприетата система на опрасване.