Полезна информация за свинете.Отглеждане на опрасени свине.


Грижите за свинете майки през периода на опрасването се заключават в оказване на помощ при раждането, ако е необходимо, също така трябва да се проследи нормално да се изхвърли плацентата. Ако се забележат следродилни смущения , трябва да се потърси лекарска помощ.

Кърмещите свине трябва винаги да имат вода за пиене на воля. Свинята майка може да гладува 1-2 дни, без да се намали млекоотделянето, но ако остане без вода, млечността й спира веднага. За пиене на вода се препоръчват биберонни или засмукващи поилки с постоянно ниво. Важно в случая е поилката да не пилее вода и да бъде леснодостъпна за свинята. Тези поилки са евтини и трябва да се използват по-широко и в личните стопанства.

Помещенията на опрасените свине се почистват ежедневно. Следи се в тях да не се разлива вода.

Отбиването на прасетата, може да се извърши на различна възраст.

Възможни са два начина на отбиване на малките прасета - едновременно да се отбиват всички свине майки или всяко прасило да се отбие при достигане на определена възраст. Най-добре е отбиването на цялата група да стане едновременно, но когато прасилото е неизравнено, то се извършва па два пъти - първо се отбиват най-възрастните прасета от групата, а вторият път - останалите.

Прилага се и каскадно отбиване, при което 2-3 най-едри прасета в прасилото се отбиват 7-8 дни по-рано от останалите. През това време оставените под майката бозайничета растат по-интензивно и достигат първите.

След отбиването прасетата остават в бокса или се прехвърлят в специално помещение в зависимост от възприетата система на опрасване.