Полезна информация за свинете.Биологични особености на свинете.


Свинете са всеядни животни с еднокамерен сложен стомах. За основа на храненето им служат концентрираните храни, а като добавка се включват обемистите фуражи. Свинете са взискателни към качеството на протеините, затова при съставяне на смески за тяхното хранене се дозират и някои аминокиселини. Не могат да смилат и усвояват добре суровите влакнини, които се включват до 3-4% в смеските за прасета, тежки до 20 kg и 7-20% за възрастните животни.

Свинете имат сравнително кратка бременност - 114-116 дни и прасетата се отбиват на 30-35 дни. Затова може да се получат 2 прасила за година и 5 - за 2 години.

Свинете са многоплодни животни. При едно опрасване се раждат 10-12 и повече прасета (световният рекорд е 32, от които 29 живородени).

Млечната жлеза при свинете няма млечна цистерна. Млякото се образува и отделя в момента на бозаенето. Млекообразувансто и млекоотделянето е нервно-рефлекторен процес. Гладните прасенца квичат и със зурличките си дърпат цицките и масажират вимето на майката. След няколко минути се секретира мляко, което е съпроводено е характерно грухтене на свинята-майка. Образуването и отделянето на млякото продължава 1-3 минути и се повтаря на всеки 1-1,5 часа в началото на лактацията.

Растежът е интензивен. От 1,2-1,3 kg при раждане достигат до 100-120 kg на 7-8-месечна възраст или увеличават около 100 пъти първоначалното си тегло. За една година свинята-майка, заедно с опрасените прасенца, може да осигури около 2000 kg месо.

Свинете оползотворяват много добре хранителните вещества от фуражите. Те изразходват 4-5 kg смеска или 52-65 MJ (мегаджаул) смилаема енергия за 1 kg прираст.

Кланичният им рандеман е 70-80% и повече, в зависимост от живата маса и степента на угоеност при клането им. Те са животни с най-висока степен на използване на месото и вътрешностите им за консумация от човека - до 85-90% от живата маса.

Като всеядни животни свинете проявяват канибализъм. Това изисква при опрасването на майките боксът веднага да се почиства от плацентата, околоплодната течност , кръвта, мъртвородените и другите замърсявания, за да не се допусне свинята да ги изяде. Ако това се случи, тя може да изяде и собствените си прасета.