Полезна информация за свинете.Заплождане на свинете.


Важен момент при естественото (съешаване от ръка) и изкуственото осеменяване е навременното откриване на разгонените свине. За тази цел ремонтните и пресушените свине се проверяват всяка сутрин и вечер от нерези пробници. Механизмите на проявяване по половото влечение могат да се групират в три фази: 1. Реципрочно търсене от страна на мъжките и женските свине. 2. Рефлекс на неподвижност. 3. Скачка и съешаване.

Търсенето започва 24 часа преди овулацията и продължава 48 часа след това. Проявеният рефлекс на неподвижност от женските свине е основният показател за определяне началото на осеменяването. Най-добри резултати се получават, когато рефлексът на неподвижност се прояви при проверка на гледача. Тогава рефлексът се проявява от 33 до 60%, но достига до 90 и 100%, ако е налице и нерезът. Грухтенето , феромоните и визуалните въздействия на нереза (имащи кумулативен ефект) увеличават проявяването на рефлекса на неподвижност. При липса на нерез някои свине реагират винаги положително, а други - само през втората половина на еструса. Възможно е от 16 до 30% от свинете да не проявяват рефлекса на неподвижност при проверка от гледача, особено отглежданите в помещения без разходка и дворчета.

Разгонената свиня се съешава с нереза на изолирано в двора място или в специално отделение на помещението. Скачките се провеждат сутрин и вечер, като не се допуска присъствие на непознати хора, шум, рязка промяна на обстановката и други условия, пречещи на нормалното протичане на съешаването. Обикновено съешаването продължава от 5 до 30 мин. Спермата се излива в канала на маточната шийка около външния му отвор. По-голяма част от нея прониква в матката още през време на овулацията. Два часа след еякулацията сперматозоидите достигат до разширенията на яйцепроводите, където се смесват с яйцеклетките. Зрелите яйцеклетки са жизнеспособни 8-10 часа. Сперматозоидите запазват подвижността и оплодителната си способност в матката при най-благоприятна слабоалкална среда до 24 часа. Следователно в тази малка продължителност на живот на половите клетки се ограничава възможността за оплождане на всички отделени яйцеклетки, а оттам и високата плодовитост на свинете. Най-подходящият момент за осеменяване на разгонените свине е моментът на овулацията. Определянето му се затруднява от обстоятелството, че периодът на разгоненост започва по-рано и продължава по-дълго от овулацията.

При съвременните културни породи свине разгонеността продължава 72 часа, а овулацията - 20-30 часа. Овулацията започва от 26-ия час и продължава до 60-ия час от началото на еструса. При ремонтните свине овулацията започва 4-5 часа по-късно и протича по-бързо. При свине, отглеждани без движение, овулацията се проявява по-късно и протича по-бавно. Практическите наблюдения и физиологичните изследвания показват, че осеменяването на свинете е най-ефективно 24-36 часа от началото на разгонеността или 20-26 часа след рефлекса на неподвижност. Наличието на сперма в матката трябва да предхожда с 10-12 часа овулацията. За да се осигури заплождане на всички яйцеклетки, необходимо е двукратно осеменяване.

В големите свинеферми разгонените свине се откриват два пъти в денонощието през 12 часа. Откритите сутринта разгонени свине се осеменяват същия ден след обед и на следващата сутрин. Откритите след обед свине се осеменяват на следващия ден сутринта и след обед или на третия ден сутринта.

В свинеферми, където проверката за разгонени свине се провежда еднократно (обикновено сутрин след хранене), осеменяването се извършва същия ден преди обед и на следващия ден сутринта. В такъв случай възможността да се оплодят всички овулирали яйцеклетки е по-малка. При двукратното осеменяване на свинете се повишава заплодяемостта и плодовитостта им.