Полезна информация за свинете.Възраст на настъпване на полова зрелост при ремонтните свине.


Настъпването на половата зрелост при ремонтните свине е началото на размножителната им дейност. Първите признаци на полово влечение при мъжките прасета се проявяват още на 2 ,5-3-месечна възраст. Първата еякулация при нерезчетата от съвременните породи за месо се наблюдава на 6-7-месечна възраст при жива маса 50-79 кг. След това сперматогенезата протича непрекъснато през целия полов живот. При дивата свиня първият еструс настъпва късно през есента след 8-месечна възраст. При културните породи свине еструсът настъпва на около 200-210-дневна възраст. Границите на възрастта на настъпване на половата зрелост може да са от 102 до 350 дни и повече. При настъпване на половата зрелост живата маса варира от 55 до над 120 кг.

Естественото настъпване на половата зрелост при женските прасета зависи от следните фактори: хранене (равнище на енергия в дажбата, съдържание на протеин, главно на незаменими аминокиселини витамини и минерални вещества), генетични фактори, климат, начини на отглеждане и др. Като се изхожда от обстоятелството, че показателите на възпроизводителната продуктивност имат нисък коефициент на унаследяемост, влиянието на генетичните фактори е слабо.

В съвременното интензивно свиневъдство има стремеж да се намали възрастта на настъпване на полова зрелост и по този начин да се намалят разходите за възпроизводство на основното стадо. По принцип ремонтните свине са скъпи. Женските ремонтни свине заемат 40-50% от броя на свинете в основните стада, като се смятат за непродуктивни до започване на първата бременност. При сегашната интензивност на тегловното развитие е целесъобразно да се ускори настъпването на половата зрелост.