Полезна информация за свинете.Отглеждане на свине за угояване.

Угояването е последния етап при отглеждане на свине за месо , при който окончателно се определя икономическият ефект на производството. Около 75 % се изразходват от фуражите за угояването на свинете.