Порода зайци Везелкал

Зайците ВЕЗЕЛКАЛ са създадени със стоково предназначение със строго регламентирана цел чрез сложно трипородно кръстосване, на културни, високопродуктивни породи с направление за месо.

Участващите породи са Бял новозеландски х Бял великан х Калифорнииски по определена развъдна схема. Трипородните кръскоски превъзхождат връстниците си от чистопородните изходни породи с повишена жизнеспособност, устойчивост срещу заболявания, растежна сила, продуктивност, оползотворяемост на фуража и др. Създаването му започва в началото на 2007г. в с. Дъбравино, Варненско от любител ентусиаст. Работата по селекцията на породата зайци ВЕЗЕЛКАЛ продължава все още - преминато към вътрешно кръстосване. В момента са селектирани 7 линии, които са на етап след второ вътрешно кръстосване.

На всички етапи от кръстосването е извършвана задълбочена племенна работа, със задълбочена оценка на майчиния материал и преценка на мъжките животни за разплод. Името "ВЕЗЕЛКАЛ" е формално измислено от имената на участващите три породи ВЕ / ВЕликан /, ЗЕЛ / новоЗЕЛандска / и КАЛ / КАЛифорнииска /.

Хибридът е подходящ за отглеждане, както в сгради / помещения /, така и на открито.

Зайците ВЕЗЕЛКАЛ са издръжливи на климатичните условия в страната.

Външен вид: оцветяване на космената покривка е на база цвета на калифорнийския заек. Муцуната, ушите , опашката и лапите са черни или сиви с преливане на цвета към основният бял цвят. Очите са червени.

Зайците ВЕЗЕЛКАЛ се характеризират с добре изразени месни форми: имат средно голяма, лека и слабо гърбоноса глава, къса и добре замускулена шия, с дебел слой мускулатура в областта на лопатките. Ушите са тънки, нежни, правостоящи с дължина, не по-голяма от 12 см. По ушите са характерни белезникави ивици / изразени в различна степен при отделни индивиди / тръгващи от бялото на главата. Тялото на хибрида достига дължина при зрели индивиди до 55 см., Широко и по форма прилича на квадратен бетонен блок. Има здрава и олекотена костна система.

Зайците ВЕЗЕЛКАЛ са запазили скорозрелостта на калифорнииската порода. За разплод се използват на 105-120 дневна възраст. Наблюдава се масово разгонване на женските на 100-105 дневна възраст. Постигнат е сполучлив опит със заплождане на 98 дневна възраст, при което са родени, отбити и отгледани 7бр. зайчета. Плодовитостта е висока - от 9 до 12 зайчета, 7-8 озайчвания за година. / Срещани са и раждания при отделни зайкини с 13 зайчета. /. Средно раждат 10 зайчета. Млечността на зайкините е доста висока и те спокойно могат да изхранят 9 зайчета. Живото тегло на женските е от 5.0-5.5 кг, а на мъжките - 6,0 до 6,5 кг. Ценно качество е добрата окосменост на задните и предни лапи - подходящи са за отглеждане на скаров под. Не са наблюдавани случай на подбиване и възпаление на лапите. Малките зайчета растат много интензивно. На 20 дневна възраст достигат тегло от 0300 до 0350 кг., При отбиване на 40 дневна възраст -0,800-1,100 кг., На 60 дневна възраст - 1,8 - 2,0 кг., На 90 дневна възраст - 3,0-3,2 кг., на 120 дневна възраст - 4,0-4,2 кг.

Тегло на почистеното трупче - 2 кг. при живо тегло 3 кг. Кланничен рандеман / с глава, дробчета, сърце и бъбреци / е в рамките на 65-68%. Характерно за хибрида ВЕЗЕЛКАЛ е спокойния характер. Майките са грижовни за малките си. Едно от преимуществата на хибрида ВЕЗЕЛКАЛ, е че винаги може да се приложи обратно кръстосване с мъжки от изходните породи, като качествата се запазват / което не ограничава стопаните в избора на порода мъжки. /

Източник: http://zaici-jonnyberk.blogspot.com/