Боледуват ли зайците от салмонелоза?

От салмонелоза боледуват зайците на възраст от 1 до 3 месеца, бременните зайкини, други животни, а също и човекът. Източници на заразата са зайците заразоносители, плъховете, мишките, птиците и гълъбите. Здравите зайци се заразяват най-често при приемане на замърсена вода и храна. Болестта избухва обикновено след прегряване през топлите месеци на годината, при смяна на фуража, при отглеждане в тесни помещения и при едностранчиво хранене.

Какво е поведението на зайците болни от салмонелоза и как се лекуват те?

След период, през който причинителят на болестта се намножава в организма им, зайците проявяват сънливост и безапетитие. Появява се диария, която по-късно става кървава. Бременните зайкини често абортират.

 

В такива случаи е необходимо:

  • стопанинът да отдели съмнително болните и болните зайци, а помещението, в което са били болните трябва да се дезинфекцира;
  • да се потърси ветеринарен лекар и под негов контрол да изпрати материал за изследване в съответната ветеринарна станция или институт.

Болните зайци се лекуват с антибиотици, сулфонамиди и витамини, препарати от групата на нитрохлорановите съединения – напр. фуразолидон, въпреки, че след лекуването зайците остават продължително време заразоносители. Здравите зайци трябва да се ваксинират двукратно с поливалентна ваксина, която действа против паратиф и колибактериоза, през 7 дни. Зайцевъдите са длъжни да се подобрят хигиената и храненето. Съществува карантинен срок, който  е един месец от последния случай на заболяването.