Зайците от всички възрасти и породи боледуват от туберкулоза. Предразположени към нея са лошо хранените и лошо отглежданите зайци. Най-често заболяват зайците в личния двор на този стопанин, чиито птици са болни от туберкулоза. Зайците заболяват от туберкулоза и тогава, когато им се дава за храна мляко от болни от туберкулоза крави. Източник на болестта могат да бъдат и закупените болни от туберкулоза зайци.

Болестта туберкулоза се развива бавно и протича хронично и скрито. Най-често се засягат белият дроб и червата, затова и формите на протичане се наричат белодробна и чревна. Признаците на белодробната форма са кашлица и затруднено дишане. Животните отслабват и след два-три месеца умират от изтощаване. Често възобновяващата се диария при чревната форма изтощава организма и довежда до смърт.

Лекуването на туберкулозата е трудно. Препоръчва се болните от туберкулоза зайци да се унищожават. Вниманието на стопанина трябва да бъде насочено към предпазване на зайците от тази болест. Новозакупените зайци трябва да се поставят и отглеждат отделно по-продължително време, докато се разбере, че не са болни. Добре е зайците да се отглеждат отделно от домашните птици, а ако им се дава краве мляко, нека то да бъде преварено. При установяване на болестта туберкулоза болните зайци трябва да се унищожават , а условно здравите се изследват от ветеринарен специалист.