Кой е причинителят на псевдотуберкулозата по зайците и как протича болестта при тези животни?

Причинителят на псевдотуберкулозата по зайците е бактерия. Измененията в организма , които предизвиква, наподобяват измененията при истинската туберкулоза. Болните животни, както и заразоносителите непрекъснато излъчват причинителя с изпражненията си. Замърсените хранилки и поилки, подът и стените са постоянен източник на зараза за здравите зайци, както и за обслужващите ги хора, много често деца. Животните боледуват дълго време и показват променлив апетит, променлива диария и отслабват много. В отделни случаи могат да се видят и гнойни изтечения в ъглите на очите, а при почти всички случаи на заболяване от псевдотуберкулоза в коремната област се напипва продълговато тумороподобно образование.

 

Освен хронично болестта може да протече и в остра форма-с трескаво състояние, с диария и с бързо настъпваща смърт. При всички случаи на заболяване от псевдотуберкулоза е необходимо зайцевъдът  да изолира болните от здравите, да проведе дезинфекция, а при силно измършавяване на зайците да изпрати един от тях за изследване в институт или ветеринарна станция.

 

Лекуването на зайците с тетрациклинови антибиотици дава известни резултати, но не е сигурно. Ето защо трябва да се разчита на предпазните мерки. Зайците трябва да се отглеждат в хигиенични помещения, да се хранят добре. Да се внимава при покупката на зайци. Новозакупените трябва да се поставят в отделно помещение за по-дълъг срок, за да бъдат предпазени от заболяване останалите зайци, ако новите са болни.