При какви условия се проявява стрептококозата по зайците и как протича болестта?

Причинителят на стрептококозата е широко разпространен. Намира се в устната кухина, храносмилателният канал, по кожата на зайците и г.н. Болестта стрептококоза по зайците възниква при хранене с непълноценни фуражи-бедни на витамин А, при пренаселеност, при прегряване, при нараняване на кожата и на лигавиците. Тогава се създават условия за намножаване на причинителя и за развитие на болестния процес.

Обикновено болестта стрептококоза по зайците протича остро. Телесната температура се повишава. Животните нямат апетит. Настъпва безразличие, изтощаване, диария, която може да бъде кървава. Организмът се обезводнява и заболелите зайци умират след 2-3 дни. При такива случаи добрите зайцевъди своевременно изолират болните от стрептококоза зайци от здравите. Прави се дезинфекция с хлорна вар. Търси се съдействието на специалисти от ветеринарен институт или станция. Изпраща се труп на умрял заек за изследване и за определяне чувствителността на  причинителя към антибиотиците, за да се извърши успешно лекуване. Дотогава може да се използва широкоспектърен антибиотик – еритран и новобиоцин.