Какви са причините за появяването и за развитието на болестта ентеротоксемия по зайците?

Причинителят на ентеротоксемията по зайците е широко разпространен бацил. Нормално той обитава храносмилателния канал на животните. Когато се наруши дейността на този канал се създават благоприятни условия за намножаване на бацилите и за избухване на болестта ентеротоксемия. Това става при липса на движение, при приемане на сочна трева, при наличност на чревни паразити и т.н. нарушава се дейността на органите на храносмилателането и се създават подходящи условия за развитието на причинителя на болестта ентеротоксемия. Болните животни са безчуствени, бързо загубват апетит и се изтощават, коремът им се подува, телесната им температура спада под нормалната и след 3-5 дни умира. Ако болестта ентеротоксемия се развие по-бавно, може да се наблюдава и диария с лошо миришещи изпражнения, понякога примесени с кръв. Смъртта настъпва обикновено след 8-10 дни.

За бързо разпознаване на болестта ентеротоксемия се търси съдействието на ветеринарен специалист. Ако е необходимо се изпраща труп на умрял заек за изследване.

При бързо протичане на болестта ентеротоксемия лекуването е почти безрезултатно. При по острата форма понякога се получава по-добър резултат , ако се приложи серум против анаеробна дизентерия по агнетата заедно с антибиотици дадени вътрешно. Здравите животни се серумират предпазно, осигурява им се терен за движение, подобрява се храненето и при нужда се обезпаразитяват.