Как протича заразното възпаление на лигавицата на устата (инфекциозен стоматит)?

Инфекциозният стоматит най-често засяга 2-3 месечните зайци и най вече зайците от културните породи. Предава се обикновено, чрез пряк контакт. Може да се предаде и със замърсена от болните зивотни храна и вода.

В началото на болестния процес от инфекциозен стоматит телесната температура се повишава. Зайците загубват апетит. Лигавицата на устата се зачервява. По-късно по езика, по устата и по твърдото небце се появяват малки мехурчета, изпълнени с течност. Постепенно тези мехурчета нарастват, пукат се и отдолу се подава оголена тъкан, която много често се покрива с жълтеникав налеп. Животните отделят голямо количество слюнка, която замърсява всичко наоколо. Болните от инфекциозен стоматит зайци не могат да се хранят, вследствие на което силно отслабват. Когато при това положение се появи и диария, общото им състояние се влошава силно. По-възрастните зайци боледуват обикновено по-леко.

Може ли стопанинът да помогне на болните зайци, болни от инфекциозен стоматит?

Всеки зайцевъд може да помогне на болните зайци, като им осигури голямо количество вода и мека храна, а може и да направи промивка на устата с 0,1% разтвор на калиев перманганат. Клетките трябва да се дезинфекцират с 2% разтвор на натриева основа или с 8% разтвор на вирузан. Хранилките и поилките трябва да се изварят.

За предпазване на здравите стопанства от инфекциозен стоматит, закупените зайци не трябва да се смесват със зайците от основното стадо. Те трябва да се държат отделно един месец, след което трябва да се прегледат и при съмнение за заболяване да се потърси помощта на ветеринарен лекар.

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));