Полезна информация за зайците.Манипулация със зайците - какво трябва да знаем?.


Зайците бързо реагират на най-малките промени, които стават в помещенията, клетките или извън тях и са плашливи. Всяка необичайна промяна може да доведе до аборти, до умъртвяване на зайчетата в гнездата и т. н.

Смущение в зайците предизвиква всеки непознат глас, всяко повишаване на тона в зайчарника. Много често зайкините след раждане отбраняват гнездото си от гледачите. Тогава трябва да бъдат много внимателни и да не прилагат насилие над майката. След няколко дни зайкинята се успокоява.

Гледачите трябва да извършват работата си в зайчарника без излишен шум. В помещенията или навесите не бива да се допускат външни хора.

Важен момент при работата със зайците е начинът на хващането им. Зайците никога не трябва да се хващат за ушите или за задните крака, дори и когато са малки. Това може да причини тежки наранявания, като кръвоизливи, изкълчване, прекъсване на нерв и др., което води до парализи.

Малките зайчета трябва да се хващат за кръстеца без да се причинява притискане на кожата или мускулите. Средно тежкитезайци се хващат с едната ръка за ушите и кожата на шията, а с другата ръка се подпират тазовите кости. Зайците с голямо живо тегло се хващат с едната ръка за ушите и кожата на шията, а с другата ръка се обхващат, като се държат за крупата и се притискат леко до тялото.

Преместването на зайците на по-големи разстояния в самия зайчарник трябва да става в сандъче. При изпращане на дълги разстояния назайци или група от малки зайчета могат да се използват сандъчетата. Второто сандъче има подвижна решетка, върху която се поставя само сено и зайците могат да се хранят по време на пътуването. Капакът над сеното се заключва.

При пренасяне на голям брой зайци за разплод от едно стопанство в друго се използват метални клетки, разделени на малки гнезда за по един заек. Според климатичните условия зайците трябва да се предпазят от течение и дъжд.

При транспортиране назайци за клане трябва да се използват единични клетки, за да се избягнат наранявания и ухапвания, които повреждат кожите на зайците.

Във всички случаи транспортирането на зайците трябва да се извърши във възможния най-кратък срок, за да не става нужда от хранене и поене на зайците и да не се намали живото им тегло.

При транспортиране на зайци за разплод с влак от други страни се използват специални клетки, снабдени с хранилки зазайци и поилки. В такъв случай зайците трябва да се придружават от гледачи. При транспортиране със самолет поради краткото време на полета не е необходим специален екип за хранене и поене на зайците.