Полезна информация за зайците.Какво трябва да знаем за зъбите на зайците?.


Колко са зъбите на заека и защо понякога те израстват неправилно?

Възрастните зайци са с 28 зъба. На горната челюст от всяка страна има по 2 резеца, 3 лъжливи и 3 истински кътника, а на долната челюст също от всяка страна - по един резец, 2 лъжливи и 3 истински кътника. На горната челюст заекът има 16, а на долната - 12 зъба.

Зайците нямат кучешки зъби. Между резците и кътниците има разстояние от 3 до 3,5 см и това е най-безопасното място за хващане, за да се отвори устата за преглед. В устната кухина храната претърпява слаба обработка.

Домашният заек е гризач и с помощта на устните и резците отгризва храната.

Резците са силно издадени напред и това помага заекът да огризва тънки клонки и ниско да откъсва тревата. Съществена особеност е, че резците при зайците са без корен и растат постоянно , интензивно през целия живот. Това налага на зайците да се предоставя редовно храна за гризане, за да може да се изтрива непрекъснато нарастващата част. Зайцевъдите често наблюдават зайците да огризват дървената част на клетките. Причина за това е недостатъчното количество твърди фуражи, конто те получават. При счупване резците може силно да израснат от долната челюст нагоре и встрани, а от горната надолу и встрани. При отрязване на такива резци те израстват неправилно. Има случаи, когато зайчетата се раждат с удължена долна челюст. При тях резците не се засрещат и изтриват, а продължават да растат и достигат такива размери, при които животните не могат да се хранят. Такива зайци слабеят и умират от изтощение.

Кога се появяват първите зъби на зайците и на каква възраст започва смяната им?

Зачатъците на млечните зъби на зайците се появяват на 21-ия ден от утробното им развитие.

Зайците се раждат с 16 млечни зъба. От тях шест са резци, останалите десет са лъжливи кътници. Смяната на млечните зъби на зайците с постоянни започва обикновено на 18-ия ден и завършва в края на първия месец.